Konferenca: Kaj bo sporazum TTIP prinesel slovenskemu gospodarstvu?, Ljubljana, 14. marec 2016

petek, 26. februar 2016
Teoretično gledano bi naj sprejetje sporazuma TTIP pomenilo več priložnosti, lažje poslovanje in nižje stroške, postopno ukinjanje večjega dela carin, poenostavljene birokratske postopke na področju poslovanja med EU in ZDA, bolj pregledno in usklajeno zakonodajo povezano z boljšim sodelovanjem med regulatorji, olajšane postopke za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, lažji dostop do javnih naročil, bolj dostopne in transparentne informacije o poslovanju z ZDA, več naročil za slovenska podjetja, ki so poddobavitelji evropskih podjetij, ki poslujejo z ZDA, boljšo zaščito avtorskih in patentnih zaščit,…

Na drugi strani pa evroskeptiki opozarjajo tudi na morebitne negativne posledice, ki bi lahko vplivale tudi na naše gospodarstvo: zmanjševanja delovnih mest na določenih področjih gospodarstva, zmanjševanja zaščite potrošnikov, manjša konkurenčnost slovenskega gospodarstva v primeru vstopa ameriških dobaviteljev v EU, netransparentnost arbitražnih postopkov, (pre)velika zaščita tujih investitorjev,…

Z željo, da bi slovenska podjetja čim bolj izkoristila priložnosti, ki jih lahko sporazum prinese, hkrati pa se seznanila s pričakovanimi učinki in se s svojimi pripombami in željami še bolj aktivno vključila v ovir trenutnih pogajanj, sta se Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gospodarska zbornica Slovenija odločila, da skupaj organizirata konferenco z naslovom:
 
Kaj bo sporazum TTIP prinesel slovenskemu gospodarstvu?, ki bo potekala na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ul. 13 v Ljubljani, v ponedeljek 14. marca 2016 od 11.30 ure naprej.
 
V prvem delu konference bodo predstavljeni pogledi in stališča slovenskih vladnih predstavnikov in Evropske komisije, med drugim tudi predstavitev analize vpliva sporazuma, ki jo je po naročilu MGRT pripravil prof. dr. Jože P. Damijan iz Ekonomske fakultete v Ljubljani.

V drugem delu bodo predstavljeni konkretni učinki sporazuma na poslovanje in posledice, ki bi jih sporazum utegnil povzročiti nekaterim panogam v slovenskem gospodarstvu. Svoje poglede bodo predstavili strokovnjaki nekaterih panožnih združenj in predstavniki slovenskega gospodarstva.

Glede na dejstvo, da je sprejemanje sporazuma še v fazi pogajanj in je vanj še vedno možno vključiti pripombe predstavnikov gospodarstva, ki pa so na nek način morda premalo seznanjeni s samim potekom pogajanj, pa tudi s samo vsebino in z njo povezanimi učinki, so vsi, ki jih omenjena tematika zanima, vabljeni, da se udeležijo poslovnega dogodka.
 
Udeležba na dogodku je brezplačna in je možna le ob pravočasni prijavi preko spodaj navedene spletne prijavnice, najkasneje do vključno petka, 11. marca 2016. V primeru prijave več udeležencev istega prijavitelja so potrebne ločene prijavnice. Prijave sprejemajo do zasedbe prostih mest.

Odjava brez finančnih posledic je možna do petka, 11. marca 2016, do 12. ure. V primeru, da prijavitelj svojega sodelovanje (pisno / preko e-pošte) ne odpove v dogovorjenem roku, GZS zaračuna 50 EUR za posameznega udeleženca.

Program in prijava.

Več informacij: g. Marko Jare, e-pošta: marko.jare@gzs.si, tel: 01 5898 158