Konsolidacija evropskega trga hitre dostave hrane

torek, 13. december 2022
 

Sektor hitre dostave hrane se sooča z upočasnitvijo poslovanja

Podjetja, ki delujejo na področju hitre dostave hrane, so bila po hitri širitvi v času pandemije prizadeta zaradi zmanjšanega povpraševanja in naraščajočih obrestnih mer. To je povzročilo tudi zaskrbljenost vlagateljev nad tehnološkimi podjetji, ki ustvarjajo izgubo.

Podjetja za hitro dostavo hrane so se začela hitro združevati, zniževati stroške in zapuščati nedonosne trge, da bi spet postala dobičkonosna.

Eden glavnih dejavnikov za upad trga hitre dostave hrane je zviševanje življenjskih stroškov v Evropi.

Podjetji Getir s sedežem v Istanbulu in Gorillas s sedežem v Berlinu sta bila med številnimi s tveganim kapitalom podprtimi podjetji za hitro trgovino, ki so med pandemijo postavljala dostavne centre v mestnih središčih z namenom hitrega prevoza živil do strank.

Model takšnih podjetij se bistveno razlikuje od modela bolj uveljavljenih skupin, kot sta na primer Just Eat Takeaway in Uber Eats, ki sprejemajo naročila za restavracije in dostavljajo obroke, čeprav jih pogosto obravnavajo kot konkurente.
 

Prevzemi in združitve

S prevzemom podjetja Gorillas je turško podjetje Getir postalo največje evropsko podjetje za hitro dostavo hrane.Vrednost podjetja Getir je bila po prevzemnem poslu ocenjena na okoli 7,4 mlrd EUR, kar je približno sedemkrat več kot je vrednost podjetja Gorillas.

Getir je zagonsko podjetje, ki je bilo leta 2015 ustanovljeno v Turčiji. Prek svoje mobilne aplikacije ponuja storitve dostave živil na zahtevo in kurirsko službo za dostavo hrane iz restavracij.

Druga večja konsolidatorja sta podjetji Flink iz Berlina in GoPuff iz Philadelphie, ki delujeta v ZDA in v Evropi.
Flink upravlja 190 dostavnih centrov, v primerjavi s 180, ki jih upravlja Gorillas. Uspešno delovanje podjetja Flink je posledica tesnega partnerstva s supermarketoma REWE v Nemčiji in Carrefourjem v Franciji, ki sta oba delničarja v podjetju.

Analitiki menijo, da so dostavni centri dobičkonosni pri nekje med 500–1.000 naročili na dan.
Podjetje Flink je zaprlo nekaj centrov, ki niso bili dobičkonosni, ter opustilo kakršne koli večje načrte za širitev. Kljub temu število dobičkonosnih centrov tega podjetja narašča, saj iz meseca v mesec narašča tudi prodaja.

Od sredine leta 2021 je propadlo ali je bilo kupljenih več kot 12 manjših evropskih podjetij za hitro dostavo hrane.


 

Investicije v sektor hitre dostave hrane se zmanjšujejo

Na podlagi podatkov PitchBook so podjetja tveganega kapitala leta 2022 v ta sektor v 2 posla vložila 125 mio USD (105,7 mio EUR), medtem ko so v letu 2021 v 13 poslov vložila 1,3 mlrd USD (1,1 mlrd EUR).

Z manj konkurence in manj novega kapitala, ki vstopa na trg, so preostala podjetja v trgovini z živili in hitri dostavi hrane zmanjšala porabo za bone in promocije.
 

Sodelovanje med živilskimi trgovci in podjetji za hitro dostavo hrane

Medtem ko je med pandemijo večina podjetij v trgovini z živili eksperimentirala tudi s hitro dostavo hrane, sedaj ti dve vrsti podjetij med seboj pogosteje sodelujeta.

Prejšnji mesec je Getir sklenil dogovor z Just Eat Takeaway, da bodo v aplikaciji Takeaway v prihodnje navedena tudi Getirjeva živila. To bo podjetju Just Eat Takeaway zagotovilo dodatna naročila z visokimi maržami, medtem ko se bo podjetju Getir povečala dostava in prodaja v njegovih dostavnih centrih.

Medtem ko so dobički zasebnih podjetij za hitro dostavo hrane morda še zelo oddaljeni, so si vsa evropska podjetja za dostavo obrokov, ki kotirajo na borzi, postavila formalne cilje za dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA).

Podjetje Just Eat je glede na EBITDA že dobičkonosno. Podjetje Delivery Hero pravi, da bo ta cilj doseglo leta 2023, britanski Deliveroo pa najpozneje v prvi polovici leta 2024.

Delnice evropskih podjetij za hitro dostavo hrane so padle za približno 60 % v primerjavi z letom prej.

Tudi Uber in DoorDash že imata pozitiven EBITDA, predvsem zaradi poslovanja v ZDA, a rasteta tudi njuni hčerinski podjetji v Evropi.
 

Napovedi

Analitiki v prihodnje pričakujejo še več aktivnosti v obliki združitev in prevzemov ali strateških komercialnih partnerstev, kar bo povzročilo okrevanje sektorja hitre dostave hrane. Napovedi so optimistične, saj potrošniki še vedno uporabljajo tovrstne storitve, pa tudi prodaja hrane še vedno raste.
 

Viri: Factiva, Reuters, The Grocer

 
Preberite tudi:

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije


 
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: