Korona virus bo močno prizadel italijanski turistični sektor, BDP naj bi letos po napovedih EIU upadel za 7 %

petek, 10. april 2020

Zaradi pandemije korona virusa so po vsem svetu že sprejeli številne ukrepe in prepovedi potovanj, zaradi česar bo najbolj prizadet turistični sektor. Glede na pomen turizma v Italiji EIU napoveduje, da bo vpliv pandemije na turizem še dodatno poslabšal upadanje italijanskega gospodarstva.

Po podatkih Svetovnega sveta za turizem in potovanja (WTTC) je turistični sektor v Italiji leta 2018 neposredno ustvaril 5,6 % BDP (zadnji razpoložljivi podatki). Vključno s posrednimi učinki se prispevek sektorja poveča na 13,2 % BDP in hkrati predstavlja 14,9 % celotne zaposlenosti, kar je približno 3,5 mio delovnih mest.

Zaradi pandemije bo lahko veliko od teh delovnih mest letos ukinjenih. Zaposlovanje v turizmu je namreč pogosto sezonsko in začasno. Številni izvajalci so majhna podjetja, ki morda ne bodo preživela finančno, če se dejavnosti, zlasti domači turizem, ne začnejo v tretjem četrtletju, ko bo vrhunec turistične sezone.

Italijanski turistični sektor je v zadnjih letih rasel hitreje kot  BDP. Leta 2020 bo močno krčenje sektorja še dodatno povzročilo upadanje gospodarstva, ki se naj bi letos po napovedih EIU skrčilo za 7 %.

Italijanski turistični sektor je v letu 2019 beležil dobre rezultate, predvsem zaradi vse večjega števila tujih obiskovalcev v državi in tudi večje porabe turistov. Prihodi tujih turistov so se v letu 2019 povečali na rekordnih 62,5 mio v primerjavi z 62,3 mio v letu 2018. Glede na podatke o plačilni bilanci, ki jih je objavila Centralna Banka Italije, so mednarodna potovanja v Italijo (vključno s poslovnimi in drugimi potovanji) v letu 2019 ustvarila 44,5 mlrd EUR, kar predstavlja 2,6 % BDP. To je pomenilo povečanje prihodkov v višini 6,6 % (v letu 2018 so zabeležili 6,5 % povečanje prihodkov). Kot delež nominalne vrednosti izvoza blaga in storitev je poslovni izid v letu 2019 znašal 8,1 %, kar je 7,7 % več kot v predhodnem letu.

Prihodki od tujih turistov so se v letu 2019 po podatkih plačilne bilance povečali za 1 mlrd EUR na 27,2 mlrd EUR (+ 6,7 %). Čisti zaslužek od tujih gostov je znašal 17,2 mlrd EUR ali približno 1 % BDP. Tako kot v večini razvitih gospodarstev zahodne Evrope tudi italijanski domači trg predstavlja večino turističnih dejavnosti v Italiji. Po podatkih WTTC domači turizem predstavlja približno 75 % celotne turistične dejavnosti v Italiji. Vendar pa podatki, ki jih je objavil državni statistični urad Istat kažejo, da je domače povpraševanje po turističnih potovanjih in storitvah leta 2019 upadlo, kar je med drugim verjetno posledica šibke rasti zaposlenosti in plač ter razmeroma stroge fiskalne politike. Število potovanj italijanskih prebivalcev se je v letu 2019 zmanjšalo za 8,8 % v primerjavi z letom 2018.

Hitro širjenje korona virusa iz Kitajske v Evropo je drastično spremenilo napovedi za turistično industrijo v Italiji za leto 2020 in morda tudi še v naprej. Italijanska vlada je postopno podaljševala in poostrovala omejitve potovanj in karantenske ukrepe, ki jih je uvedla v začetku marca. Z vladnimi odloki, objavljenimi 11. in 12. marca, so zaprli vse komercialne dejavnosti, vključno z bari in restavracijami. Sprva je zaprtje veljalo do 25. marca, kasneje pa so omejitve podaljšali na 3. april in nato še do 18. aprila. Preklicani so skoraj vsi leti v Italijo in iz nje. Zaradi visokega števila potrjenih primerov okužb in smrti lahko pričakujemo nadaljnje podaljšanje omejitev do začetka maja.

Po podatkih Istata beležijo v Italiji okoli 60 % turističnih obiskov v drugem in tretjem četrtletju leta. Podatki plačilne bilance italijanske Centralne banke za leto 2019 kažejo podoben vzorec; 27 % prihodkov v turizmu je bilo ustvarjeno v drugem in 38 % v tretjem četrtletju. Postopen zagon turističnih dejavnosti v drugem četrtletju letošnjega leta in znatno znižanje omejitev v tretjem četrtletju bi lahko nekoliko izboljšalo situacijo v turističnem sektorju, če bi se prebivalci Italije odločili za počitnice v Italiji in ne v tujini. Tudi v primeru, ča se v naslednjih mesecih postopno omilijo omejitve, lahko traja precej dlje, da se zmanjša tveganje potovanj v tujino.

Glede na velikost italijanskega turističnega sektorja, njegovega prispevka k BDP, števila zaposlenih v sektorju ter dejstva, da se rast sektorja širi hitreje kot gospodarstvo, bo vpliv pandemije letos pospešil upadanje gospodarstva. EIU napoveduje, da se bo leta 2020 realni BDP v Italiji zmanjšal za približno 7 %, kar je več kot v katerikoli državi v Evropi. Večjega izboljšanja EIU ne pričakuje niti v letu 2021. Po ukinitvi potovalnih omejitev in karantenskih ukrepov bo nezaupanje v potovanje v Italijo še vedno precej veliko. Zaradi strahu pred drugim valom okužb se bodo lahko ljudje še naprej izogibali javnim površinam, kar bo še dolgo negativno vplivalo na turistični sektor.
 
Vir: Factiva; Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma