Koronavirus: ukrepi za omilitev posledic za gospodarstvo

torek, 31. marec 2020


Odloki o ukrepih za ublažitev učinkov epidemije koronavirusa na gospodarstvo so objavljeni v Uradnem listu Madžarske (Magyar Közlöny).

Madžarska vlada z odlokom 47/2020 z dne 18. marca 2020 do konca letošnjega leta začasno ustavlja obveznost plačil glavnic in obresti za posojila fizičnih oseb in podjetij; v sektorjih, ki se zaradi epidemije koronavirusa spopadajo s hudimi težavami (vključno s turizmom, cateringom in prevozom potnikov), pa do 30. junija 2020 za delodajalce odpravlja obveznost plačil prispevkov.

Določbe veljajo za posojila, ki so bila izplačana na podlagi pogodb do vključno 18. marca. Moratorij za plačila bo trajal do 31. decembra 2020, vlada pa ga lahko tudi podaljša.

Roki za izpolnitev pogodbenih obveznosti se podaljšajo za čas trajanja plačilnega moratorija. Vsaka pogodba, ki poteče v času trajanja izrednih razmer, bo podaljšana do 31. decembra 2020.

Če pogodbeni strani ne določita drugače, je v času izrednih razmer dolžnikom omogočen odlog za izpolnitev obveznosti glede plačila glavnice, obresti in pristojbin, ki izhajajo iz posojilnih pogodb ali pogodb o finančnem najemu.

V primeru nezavarovanih potrošniških posojil, najetih na podlagi pogodb, sklenjenih po začetku veljavnosti odloka, letni odstotek obresti ne sme presegati temeljne obrestne mere centralne banke plus pet odstotnih točk.

Najemnih pogodb za prostore, ki služijo izvajanju storitvenih dejavnosti na področju turizma, gostinstva, zabave, igralništva, filmskih in drugih uprizoritvenih umetnosti, dogodkov in športa in niso namenjeni bivanju, z rednim odpovednim rokom ni mogoče odpovedati do 30. junija 2020. Vlada lahko ta rok tudi podaljša. V času izrednih razmer tudi ni mogoč dvig najemnin, čeprav pogodba to dovoljuje.

Delodajalci v podjetjih, ki poslujejo v navedenih sektorjih, bodo oproščeni plačila prispevkov za marec, april, maj in junij 2020. Izjema je le plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje »v naravi« pod pogojem, da mesečna stopnja ne presega mesečnega zneska prispevka za zdravstvene storitve, ki znaša 7.710 HUF.

V obdobju od 1. marca do 30. junija 2020 zavezancem ne po potrebno plačati turistične takse.

Dodatne informacije:
Spletna stran: http://abouthungary.hu/coronavirus/
Center za informiranje o koronavirusu: tel.: + 36-80-277-455 in + 36-80-277-456, e-naslov: koronavirus@bm.gov.hu

Vir: About Hungary