Lahek termoreaktivni papir – začetek protidampinškega postopka za izdelke s poreklom iz Južne Koreje

petek, 04. marec 2016

V Uradnem listu EU, serija C, št. 62 z dne 18.02.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja s poreklom iz Južne Koreje (2016/C62/07) – AD629.

Zadevni izdelek v tej preiskavi je lahek termoreaktivni papir s težo 65 g/m2 ali manj, v zvitkih širine 20 cm ali več, pri čemer je teža posameznega zvitka (vključno s papirjem) 50 kg ali več, njegov premer (vključno s papirjem) pa 40 cm ali več („veliki zvitki“), z osnovnim premazom ali brez njega na eni ali obeh straneh, na eni ali obeh straneh prevlečen s toplotno občutljivo snovjo (tj. mešanico barve in razvijalca, ki pod vplivom toplote reagirata in oblikujeta sliko) in z vrhnjim premazom ali brez njega. Izdelki se uvrščajo pod oznake KN ex 4811 90 00, ex 4809 90 00, ex 4816 90 00 in ex 4823 90 85  (oznake KN so zgolj informativne).

Roki za sodelovanje v preiskavi:

Zainteresirane strani so pozvane, da izrazijo svoja stališča in predložijo informacije in dokaze, v rokih, določenih v obvestilih. Informacije se lahko predložijo v prosti obliki ali se izpolni vprašalnik, ki ga pripravi Komisija, ter se predložijo v skladu z navodili, ki so vsebovana v dokumentu »Korespondenca z Evropsko komisijo v zadevah glede trgovinske zaščite«.

Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi ali ne, hkrati vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe protidampinških ukrepov.

Rok za morebitno uvedbo začasnih protidampinških ukrepov se izteče 18. novembra 2016.