Lani je industrijska proizvodnja v Italiji upadla za 11,4 %

torek, 16. februar 2021

V Italiji se je decembra 2020 industrijska proizvodnja (brez gradbeništva) že drugi mesec zapored znižala. V primerjavi z novembrom je upadla za 0,2 %, v primerjavi z decembrom 2019 pa za 2 %. V celotnem letu 2020 je industrijska proizvodnja v primerjavi z letom 2019 upadla za 11,4 %. PMI indeks (Purchasing Managers Index) se je januarja 2021 zvišal za 2,3 točke na najvišjo stopnjo v zadnjih 34 mesecih - 55,1 (več kot 50 pomeni rast), ki jo je v glavnem spodbudilo nadaljnje povečevanje novih naročil. PMI (Purchasing Managers Index) je mesečno izračunan indeks vodij nabav in prikazuje stanje proizvodnega sektorja. V njem so zajete kategorije novih naročil, proizvodnje, zaposlovanja, dobave in zalog.
 
Močna oživitev industrijske proizvodnje v obdobju maj-avgust 2020, ki je sledila prvemu zaprtju države, je bila kratkotrajna. Drugi val pandemije korona virusa, ki se je začel septembra 2020, je povzročil uvedbo novih omejitev v Italiji in na večini njenih glavnih izvoznih trgov, kar je septembra okrevanje ponovno zaustavilo. Novi vladni ukrepi so bili na splošno manj strogi od tistih, ki so bili uvedeni za zajezitev prvega vala pandemije in nekatere omejitve so bile odpravljene že konec januarja 2021.
 
EIU kljub temu ocenjuje, da bo povpraševanje v začetku leta 2021 razmeroma umirjeno, kljub pozitivnemu januarskemu PMI indeksu v proizvodnji.

Ob predpostavki, da se program cepljenja po počasnem začetku v večini EU držav pospešuje, EIU napoveduje močno okrevanje gospodarske aktivnosti v preostalem delu letošnjega leta.

Indeks industrijske proizvodnje se je ob upoštevanju trimesečnega povprečja v obdobju oktober-december 2020 zmanjšal za 0,8 % v primerjavi z obdobjem julij- september, ko je proizvodnja narasla za 28,9 % v primerjavi z drugim četrtletjem leta. Zmanjšanje je bilo posledica padca proizvodnje energije za 4 %, netrajnih izdelkov široke potrošnje za 3,8 % in trajnih dobrin za 0,7 %.

Povečanje proizvodnje so zabeležili v kategoriji investicijskih proizvodov, kjer se je proizvodnja povečala za 0,5 % in v polproizvodih, kjer so zabeležili 2 % rast proizvodnje.

V nekaterih proizvodnih podjetjih povečujejo zaposlovanje, da bi zadostili pričakovanemu povečanju proizvodnje in pozitivnemu trendu na trgu. Vendar pa še vedno prihaja do motenj v oskrbovalnih verigah, kar povzroča daljše roke za dobavo surovin in povišanje cen surovin, ki so že dosegle najvišjo vrednost v zadnjih štirih letih.

Zapore v državi, šibko povpraševanje potrošnikov in zamude pri programu cepljenja, predstavljajo tveganja pri napovedih rasti BDP in industrijske proizvodnje v letu 2021. Po napovedih EIU naj bi se BDP v Italiji v letu 2021 povečal za 4,2 %, industrijska proizvodnja pa naj bi se v prihodnjem letu povečala za 8 %.
 

Industrijska proizvodnja se je v letu 2020 zmanjšala za 11,4 %

Industrijska proizvodnja prilagojena številu delovnih dni, brez gradbeništva, v %, medletne spremembe


Vir: Istat

Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit