Letno poročilo 2022 o izvajanju in izvrševanju trgovinskih sporazumov EU

petek, 14. oktober 2022

Evropska komisija je izdala drugo konsolidirano letno poročilo o izvajanju in izvrševanju trgovinskih sporazumov EU.
 
Poročilo kaže, da trgovinski sporazumi EU omogočajo večji izvoz, stabilnejše gospodarske odnose in varen dostop do virov.

Poročilo tudi kaže, da prizadevanja EU za odpravo trgovinskih ovir in podporo malim in srednjim podjetjem, ki predstavljajo 94% vseh podjetij v EU, pomagajo pri izvozu iz EU in tako podpirajo evropska delovna mesta.


Foto: Evropska komisija

Koliko trgovinskih sporazumov ima EU?

EU je imela leta 2021 sklenjenih 42 preferencialnih trgovinskih sporazumov s 74 partnericami. Vpliv te mreže pa je odvisen od tega, ali se ti sporazumi in pravila mednarodne trgovine ustrezno izvajajo in izvršujejo.
 
Motnje na trgih in v dobavnih verigah še poudarjajo pomen odprte trgovine, skupnih vrednot in iskanja alternativnih možnosti za ohranitev trgovinskih tokov v EU in iz nje. Ob vse višjih cenah energije in pomanjkanju surovin, vključno s kmetijskimi proizvodi, je mreža trgovinskih sporazumov EU pomembna prednost, ki omogoča, da trgi ostajajo odprti, podjetjem pa pomaga pri diverzifikaciji dobavnih verig.

 

Koliko trgovine EU poteka na podlagi teh sporazumov?

Leta 2021 je 44 % trgovine EU potekalo na podlagi preferencialnih trgovinskih sporazumov. 
 
Vrednost trgovine EU s preferencialnimi trgovinskimi partnericami je leta 2021 znašala 1 891 milijard EUR, kar je 44 % njene zunanje trgovine (tj. brez trgovine med državami članicami). Leta 2021 je vrednost izvoza EU v preferencialne trgovinske partnerice prvič presegla 1 bilijon EUR in je znašala 1 049 milijard EUR, vrednost uvoza iz teh držav v EU pa 841 milijard EUR.

Če bi se temu dodala vrednost trgovine s partnericami, s katerimi je EU zaključila pogajanja o sporazumih, ki so v postopku sprejetja ali ratifikacije (3,4 %), bi se vrednost trgovine EU s preferencialnimi trgovinskimi partnericami povečala na 47,4 % njene celotne zunanje trgovine.

Izvoz iz EU v preferencialne partnerice (brez Združenega kraljestva) se je med letoma 2020 in 2021 povečal več (16 %) kot izvoz EU v vse trgovinske partnerice (13 %).
 

Trgovinski sporazumi olajšujejo uvoz surovin

Trgovinski sporazumi EU olajšujejo uvoz surovin. EU na primer trenutno uvaža 24 % kritičnih surovin iz preferencialnih trgovinskih partneric. Ko bo sklenjen sporazum o prosti trgovini z Avstralijo, o katerem trenutno potekajo pogajanja, pa se bo ta delež povečal na 46 %. S posodobitvijo sporazuma s Čilom, ki je največji izvoznik rafiniranega litija v EU (78 %), naj bi se še okrepilo zanesljivo pridobivanje tega ključnega vira ter s tem tudi zeleni in digitalni prehod. 

Dosežen napredek pri trgovinskih sporih

Poročilo navaja  odpravo več trgovinskih ovir in dosežen napredek pri trgovinskih sporih. Zaradi odprave trgovinskih ovir med leti 2015 in 2020 je bil izvoz EU leta 2021 za 7,2 milijarde evrov višji. Leta 2021 je bilo v celoti ali delno odpravljenih 39 trgovinskih ovir (šest več kot leta 2020), in sicer večinoma v sodelovanju z zadevnimi trgovinskimi partnerji. Njihova odprava je imela takojšen pozitiven učinek na izvoznike EU.  

Poročilo vsebuje tudi najnovejše informacije o številnih zakonodajnih instrumentih EU, povezanih s trgovino, zlasti o instrumentu za mednarodno javno naročanje, ki velja od 29. avgusta in npr. o predlogu Komisije za instrument za odvračanje od prisilnih ukrepov.

Prednosti trgovinskih sporazumov za slovenska podjetja

Vse prednosti trgovinskih sporazumov EU lahko koristijo tudi slovenska podjetja. Slovenija aktivno sodeluje na ravni EU in podpira vsa prizadevanja Evropske komisije, da bi bila evropska podjetja bila čim bolj ozaveščena o možnostih, ki jih prinašajo sporazumi o prosti trgovini.
 

Konkretne informacije na platformi Access2Markets

 Več konkretnih informacij glede sporazumov o prosti trgovini EU lahko dobite tudi na brezplačni platformi Evropske komisije Access2Markets  (ki zajema 135 izvoznih trgov in vse države EU). Platformo je obiskalo že več kot tri milijone uporabnikov, dodane so bile nove vsebine v zvezi s trgovino s storitvami in javnimi naročili EU; orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) je bilo izboljšano.

Spletno izobraževanje o uporabi platfome, 29.11.2022

Evropska komisija redno organizira izobraževanja o uporabi spletne platforme Access2Markets. Naslednje brezplačno spletno izobraževanje bo potekalo 29.11.2022. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na tej povezavi
 

Se soočate s trgovinskimi ovirami? Prijavite jih!

Podjetja lahko tudi prijavijo trgovinske ovire, s katerimi se soočajo na tretjih trgih, preko Enotne vstopne točke (Single entry point) v okviru Evropske komisije. Deležniki EU so se v letu 2021 in prvih štirih mesecih leta 2022  obrnili več kot 60-krat na Enotno vstopno točko, vloženih pa je bilo 46 pritožb, povezanih z vprašanji dostopa do trga. 

Več informacij:  

 
Preberite tudi:  

Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: