Letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU

petek, 13. november 2020
Evropska komisija je 12.11.2020 objavila Letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU za leto 2019. Slovenija je del trgovinske politike EU in zato lahko tudi slovenska podjetja koristijo ugodnosti, ki jih ti sporazumi prinašajo.  

EU je v letu 2019 uporabljala 44 trgovinskih sporazumov s 76 partnericami po svetu.  Kot je razvidno iz poročila, trgovinski sporazumi EU močno olajšujejo in povečujejo vzajemne trgovinske in naložbene tokove s državami izven EU. Izvajanje in uporaba sporazumov bo bolj kot kdaj koli prej pomembno pri okrevanju gospodarstva po COVID-19. V letošnjem poročilu je poudarek na izvajanju sporazumov EU v Aziji, Severni in Južni Ameriki, sosednjih državah EU (vzhodne in južne sosednje države ter države Zahodnega Balkana) ter afriških, karibskih in pacifiških državah. Število malih in srednjih podjetij (MSP) v EU, ki izvažajo v države zunaj EU se povečuje. Za izvozna MSP so trgovinski sporazumi EU ključnega pomena, saj jim olajšujejo poslovanje v tujini. V poročilu so vključeni primeri, kako so podjetja koristila ugodnosti v okviru sporazumov o prosti trgovini.

Evropska komisija je nedavno vzpostavila tudi nov spletni informacijski portal: „Access2Markets“, ki je lahko v pomoč predvsem MSP, da bi čim bolje izkoristila priložnosti, ki jih ponujajo trgovinski sporazumi.

Portal »Access2Markets« je dosegljiv na spletni strani: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/sl/content

Ta inovativna točka „vse na enem mestu“ je namenjena pomoči evropskim podjetjem, tudi slovenskim, zlasti pa malim in srednjim podjetjem, pri iskanju novih priložnosti v svetu mednarodne trgovine. Zagotavlja podatke o 120 izvoznih trgih in pogojih izvoza za vse trge zunaj EU. S samo enim klikom lahko podjetja pridobijo informacije o šestih ključnih vidikih: tarifah, notranjih davkih, pravilih o poreklu, carinskih postopkih in zahtevah za proizvode, trgovinskih ovirah in trgovinskih tokovih. Portal „Access2Markets“ z novim orodjem „RosA“ pomaga podjetjem do jasnejših in celovitejših informacij o veljavnih pravilih o poreklu blaga. Podjetja tako lahko ocenijo, ali izpolnjujejo zahteve glede pravil o poreklu za upravičenost do preferencialnih carinskih dajatev po posameznem sporazumu.

Povezava do celotnega dokumenta (PDF): Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij o izvajanju trgovinskih sporazumov EU (1. januar 2019 – 31. december 2019)

Več podrobnih informacij o izvajanju trgovinskih sporazumov EU je dosegljivih na spletni strani DG Trgovina Evropske komisije.