Maščobne kisline - začetek protisubvencijskega postopka na uvoz iz Indonezije

sreda, 18. maj 2022
Uradnem listu EU C 195, z dne 13.5.2022 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije.

Izdelek v tej preiskavi so maščobne kisline z dolžino ogljikove verige C6, C8, C10, C12, C14, C16 ali C18, jodnim številom pod 105 g/100 g ter razmerjem med prostimi maščobnimi kislinami in trigliceridi (stopnja cepitve) najmanj 97 %, s poreklom iz Indonezije, vključno s posamičnimi maščobnimi kislinami (tako imenovana čista frakcija) ter z mešanicami, ki vsebujejo kombinacijo dveh ali več dolžin ogljikove verige. Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 38 23 12 00, ex 3823 19 10 in ex 3823 19 90 (oznake TARIC: 2915 70 40 95, 2915 70 50 10, 2915 90 30 95, 2915 90 70 95, 2916 15 00 10, 3823 11 00 20, 3823 11 00 70, 3823 12 00 20, 3823 12 00 70, 3823 19 10 30, 3823 19 10 70, 3823 19 90 70 in 3823 19 90 95). Oznake KN in TARIC so zgolj informativne in ne posegajo v morebitne spremembe v prihodnjih korakih postopka. 

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopne na strani DG Trgovina - case AS688.