Mednarodna arhitekturna nagrada Constructive Alps 2015

sreda, 04. februar 2015

Decembra 2014 sta Švicarska konfederacija - v njenem imenu Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) - in Kneževina Lihtenštajn razpisala tretjo mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps v vrednosti 50.000 evrov. Nagrajenci bodo znani jeseni 2015.

 

Namen mednarodne arhitekturne nagrade Constructive Alps je povezati države prek meja in prispevati k uresničevanju Alpske konvencije; obenem je nagrada tudi spodbuda za razmislek, kaj je sploh kakovostno življenje v Alpah. Pomembno vlogo pri tem imata trajnostna prenova in gradnja: na območju Alp porabijo zasebna gospodinjstva ravno toliko energije kot celoten prometni sektor.

 

Natečajni postopek za oddajo projektov je dvostopenjski. V prvem krogu lahko sodelujejo vsi arhitekti in investitorji, ki izpolnjujejo merila za oddajo. Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn želita k sodelovanju pritegniti čim večje število arhitektov in investitorjev in tako njihove izkušnje, ki so jih pridobili pri projektih prenove ali novogradnje, deliti s celotnim alpskim območjem. Postopek prijave je enostaven. Kandidati morajo za vsak projekt predložiti dve fotografiji, podatke o porabi energije, načrte in kratko utemeljitev, kako objekt izpolnjuje zahteve zasnove trajnostnega razvoja z ekološkega, ekonomskega, socialnega in kulturnega vidika.

 

Kandidature je treba oddati najpozneje 12. februarja 2015 do 16. ure.

 

Več o prijavi na: www.constructivealps.net