Mehiško embalažno industrijo pesti pomanjkanje surovin

torek, 23. avgust 2022
 

Pomanjkanje plastike, kartona in recikliranega stekla

Iz mehiškega Združenja za pakiranje (AMEE) sporočajo, da se industrija sooča s pomanjkanjem surovin za embalažo, kar je posledica zaprtja tovarn zaradi pandemije, logističnih težav pri transportu surovin, velikega povpraševanja po embalaži ter povečanega obsega e-trgovine.

Najbolj primanjkuje plastike, kartona in recikliranega stekla.

Zaradi pomanjkanja surovin so se stroški v proizvodnji povečali za 15 %.

 

Mehiška embalažna industrija na leto ustvari 19 mlrd USD tržne vrednosti

Nacionalna proizvodnja embalaže je v letu 2021 dosegla obseg 13,9 mio ton, kar je 4 % več kot leto prej. V letošnjem letu AMEE napoveduje 5 % povečanje proizvodnje.

Po podatkih agencije za analizo trga Mordor Intelligence, več kot 75 % vseh končnih izdelkov v Mehiki potrebuje embalažo, od tega 90 % v kategoriji hrane in pijače.

Za izdelavo posode in embalaže se največ uporablja karton, ki predstavlja 33 % celotne proizvodnje. Sledi plastika z 29 %. Steklo, ki se uporablja predvsem za hrano, predstavlja 19 % proizvodnje, kovine za konzerviranje pa 18 %.

Trendi pri embalaži se v zadnjem času spreminjajo, vse več se uporabljajo izdelki, ki vsebujejo različne kombinacije plastike.
 

Izzivi mehiške embalažne industrije

Mehiška embalažna industrija se trenutno sooča z več izzivi, kot so
  • integracija dobavne verige, ki omogoča hitro in kakovostno ponudbo izdelkov končnemu potrošniku
  • inovativnost pri razvoju materialov
  • večja učinkovitost pri porabi in praktičnih dizajnih
  • razvoj strategij za trajnost
  • krožno gospodarstvo

Mehiški potrošniki postajajo vse bolj prefinjeni, zato so se morala podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, prilagoditi zahtevam potrošnikov. Začela so izdelovati embalažo višje kakovosti, ter bolj praktično embalažo s privlačno grafiko.


Viri: Factiva, El Heraldo de México

 

Preberite tudi:


Priložnosti na mehiškem trgu

Možnosti spletne prodaje v Mehiki
 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: