Mehika

Gospodarske panoge MehikePreučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na mehiški trg

Vpogled v trg

Mehiško gospodarstvo je 2. največje v Latinski Ameriki in med najbolj odprtimi na svetu. Je zelo integrirano z ameriškim gospodarstvom, zaradi česar je občutljivo na spremembe v ameriškem poslovnem ciklu.

Mehiško gospodarstvo je raznoliko in vključuje visokotehnološke industrije, proizvodnjo nafte, izkoriščanje mineralov in različne proizvodne dejavnosti.

Storitveni sektor predstavlja 63 % BDP in zaposluje pibližno 60 % delovne sile. Najbolj perspektivni so visokotehnološki, informacijski in razvojni segmenti, katerih rast spodbuja visoko izobražena delovna sila in nizki operativni stroški. Visoko rast dosegata tudi segmenta zdravstvenih storitev in turizem.
 
Mehika je v letu 2023 beležila 3,2 % gospodarsko rast. EIU napoveduje, da se bo realna rast BDP v letu 2024 upočasnila, zaradi umirjenega zunanjega povpraševanja, zlasti iz ZDA. Mehiki bodo koristile pobude nearshoringa, vendar bo pomanjkanje reform za povečanje produktivnosti, zaviralo gospodarsko rast v obdobju 2024–2028.

Slovenija je v letu 2023 v Mehiko izvozila za 124 mio EUR blaga, od tega največ (32 %) električnih strojev in opreme. V tej kategoriji je izvoz lani dosegel 40,9 mio EUR. 
 

Vrednost blagovne menjave Slovenije in Mehike v kategoriji električnih strojev in opreme (v 1.000 EUR) 

(Kombinirana nomenklatura: 85 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke)

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 34 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. 

Mehika je med vodilnimi svetovnimi proizvajalkami številnih mineralov, vključno s srebrom, fluoritom, cinkom in živim srebrom. Poleg tega ima velike rezerve nafte in plina. 

Mehika je 7. največja proizvajalka avtomobilov na svetu. Zaradi velikih naložb v nepremičnine pa je zelo dinamičen tudi gradbeni segment.

V letu 2023 je industrijska proizvodnja v Mehiki zrasla za 3,6 %. Za leto 2024 je napovedana 2,1 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2025 in 2026 pa 2,4 % in 2,6 % rast.

 
Tržni izzivi

 • Visoka stopnja revščine in neenakosti bremenijo potrošnjo.
 • Bančni sistem v Mehiki po letih stagnacije kaže znake rasti, vendar ostajajo obrestne mere razmeroma visoke. Mala in srednje velika podjetja težko pridobijo financiranje po dostopnih cenah.
 • Mehiški carinski predpisi, proizvodni standardi in delovna zakonodaja lahko predstavljajo izzive za tuja podjetja.
 • V nekaterih predelih Mehike povzroča nenehno nasilje veliko negotovost.

 
Priložnosti na trgu

 • Mehika je 5. največji nastajajoči trg (za Kitajsko, Brazilijo, Rusijo in Indijo). Ima mlad, hitro rastoči srednji razred.
 • Demografski trendi in naraščajoča urbanizacija bodo srednjeročno podpirali rast potrošniškega trga.
 • Trgovinska odprtost in bližina ZDA sta med največjimi prednostmi države.
 • Čeprav je bila konkurenca kitajskih proizvajalcev velik izziv za mehiške proizvajalce delovno intenzivnih proizvodov, so mehiške plače nižje od kitajskih, kar bo podprlo konkurenčnost Mehike v prihodnjih letih. Očiten bo tudi postopen premik navzgor v vrednostni verigi, saj je večji poudarek na vozilih in drugi transportni opremi pa tudi na velikem trajnem potrošnem blagu.
 • Možnosti za širitev so tudi v maloprodajnem sektorju in turizmu. Bogata kulturna dediščina in naravne prednosti Mehike ponujajo dolgoročno ogromen potencial.

Med najbolj obetavne mehiške sektorje za tuje izvoznike sodijo:
 
 • napredna proizvodnja
 • avtomobilska industrija
 • maloprodajni sektor
 • okoljske tehnologije
 • IKT
 • oprema za pakiranje
 • plastika
 • potovalne in turistične storitve.

Glede na velikost mehiškega trga so možnosti uspešne prodaje velike, ob predpostavki dobre vstopne strategije, kakovosti izdelka/storitve in konkurenčnih cen.


Vstop na trg

 • Za vstop na trg je priporočljivo najeti lokalnega agenta, zastopnika ali pooblaščenega distributerja, ali pa odpreti predstavništvo.
 • Glede na velikost trga mora strategija upoštevati posebna regionalna ozemlja. 
 • Sejmi, oglaševanje, kampanje v družbenih medijih in neposredna prodaja v Mehiki dobro delujejo.
 • Mehiški kupci so na splošno cenovno občutljivi, kupci v državni upravi pa dajejo prednost najnižjim cenovnim ponudbam.
 • Za poslovanje v Mehiki je ključnega pomena razviti in vzdrževati tesne odnose s strankami in partnerji. Mehičani imajo raje redno neposredno komunikacijo, zlasti v začetnih fazah vzpostavljanja odnosa. 


Gospodarske panoge Mehike – IT storitve

Velikost trga in napovedi

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Mehiški trg IT storitev je v obdobju 2018–2023 beležil močno rast, ki jo je spodbudila hitra digitalna transformacija v različnih panogah, ter posledično povečano povpraševanje po IT storitvah.

Leta 2023 je mehiški trg IT storitev beležil močno letno rast v višini 11,6 % in dosegel vrednost 22 mlrd USD ali približno 20,34 mlrd EUR. V obdobju 2018-2023 je povprečna letna rast trga dosegla 11 %.
 
Mehika je ena najuglednejših lokacij za nearshoring, zaradi bližine meje z ZDA. Posledično je država privlačna destinacija za naložbe v tehnološki trg.
 
Mehiški rastoči trg s srednjim dohodkom predstavlja tudi odlično priložnost za rast IKT izdelkov in storitev.
 
Povpraševanje po digitalnih rešitvah narašča v različnih sektorjih, vključno s telekomunikacijami, razvojem programske opreme, kibernetsko varnostjo in e-trgovino.

Po napovedih analitikov Market Line, bo mehiški trg IT storitev v obdobju 2024-2028 rasel po 14,6 % povprečni letni stopnji, ter leta 2028 dosegel vrednost 43,6 mlrd USD ali približno 40,32 mlrd EUR.

Rast trga se bo pospešila zaradi izboljšanja gospodarskega okolja in zmanjšanja inflacijskih pritiskov, kar bo podjetjem omogočilo povečanje proračuna za IKT in nakup novih IT storitev. Poleg tega geopolitične krize in motnje v dobavni verigi silijo podjetja, da sprejmejo nove tehnološke inovacije, kar spodbuja povpraševanje po IT storitvah. Podjetja iščejo inovativne digitalne načine za ohranitev močnega konkurenčnega položaja v prihodnje, kar naj bi v prihodnjih letih spodbudilo povpraševanje po IT storitvah.
 

Segmentacija trga

Segment infrastrukturnih storitev je leta 2023 predstavljal največji delež na mehiškem trgu IT storitev, s skupnimi prihodki v višini 13,8 mlrd USD (12,76 ml EUR), kar predstavlja 62,6 % celotne vrednosti trga. 
Segment storitev BPO je leta 2023 prispeval prihodke v višini 4,6 mld USD (4.25 mlrd EUR), ali 20,7 % skupne vrednosti trga.

Povpraševanje po infrastrukturnih storitvah se je močno povečalo, predvsem zaradi povečanega prizadevanja podjetij, da povečajo svojo digitalno prisotnost. Poleg tega je vse večji premik k robotiki, poglobljeni virtualni resničnosti, umetni inteligenci in povezanim napravam (IoT), naredil obstoječo infrastrukturo zastarelo in prisilil podjetja, da vlagajo v posodabljanje svoje IT infrastrukture z vključevanjem najnovejših tehnoloških dosežkov. 

Segmentacija kategorij IT storitev v Mehiki (v % vrednosti, za leto 2023) 


 


Mehika predstavlja 3,5 % vrednosti trga IT storitev v Ameriki.

Regijska segmentacija ameriškega trga IT storitev (v % vrednosti, za leto 2023) 

Konkurenti na trgu

Za mehiški trg IT storitev je značilno dinamično okolje, ki ga oblikujejo hiter tehnološki napredek, spreminjajoče se zahteve strank in močna konkurenca med raznoliko paleto igralcev.
 
Globalni IT velikani, kot so Accenture, IBM, Capgemini in HPE, tekmujejo skupaj z regionalnimi in nišnimi ponudniki storitev, ter ponujajo široko paleto storitev, vključno z razvojem programske opreme, svetovanjem, upravljanjem infrastrukture in računalništvom v oblaku.
 
Pojav novih tehnologij, kot so AI, block-chain tehnologija in internet stvari (IoT), je dodatno okrepil konkurenco, saj si podjetja prizadevajo za inovacije in diferenciacijo ponudbe.
 
Cenovna konkurenca je prevladujoča, zlasti v komercializiranih segmentih, kar podjetja žene k optimizaciji stroškov.
 
Strateška partnerstva in združitve oblikujejo trg, saj si podjetja prizadevajo za širitev in diferenciacijo.
 
Sredi intenzivne konkurence so osredotočenost na stranke, inovativnost in agilnost ključnega pomena za uspeh na tem dinamičnem trgu.
 
 
Vodilni konkurenti na trgu: 
 
 • Accenture Plc
 • International Business Machines Corp
 • Capgemini SE ( Capgemini )
 • Hewlett Packard Enterprise Co


Največja podjetja na področju IT storitev v Mehiki

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
Uninet S.A. De C.V. 2.836,36
Accenture S.C. 327,36
Tata Consultancy Services De México S.A.  325,70
Sixsigma Networks México S.A. De C.V. 198,83
Services Best Ctc S.A. De C.V. 195,15
Hitss Solutions S.A. De C.V. 171,97
Neoris De México S.A. De C.V. 153,07


Ostale perspektivne panoge na trgu


Avtomobilska industrija 

Mehiška avtomobilska industrija ustvari približno 3,5 % BDP države.

Pomanjkanje polprevodnikov je v letih 2021–2022 prizadelo avtomobilsko proizvodnjo v Mehiki, posledično pa tudi zaposlovanje v tej industriji, ki neposredno zaposluje skoraj 1 mio delavcev.

Država je 7. največja proizvajalka avtomobilov na svetu. Proizvodnjo v veliki meri poganja izvoz, ki je leta 2023 predstavljal 87 % proizvodnje. Največ izvoza gre v ZDA in Kanado, pa tudi v Nemčijo in Brazilijo.
 
Mehiška avtomobilska proizvodnja zaradi umirjanja geopolitičnih razmer in večje ponudbe komponent okreva. Leta 2022 se je proizvodnja na enoto medletno povečala za 10 %, kar je v veliki meri posledica močnejšega izvoza. Po podatkih državnega statističnega inštituta (INEGI) se je leta 2023 proizvodnja avtomobilov medletno povečala za 14 % na 3,8 mio enot.

Mehika ima 16 obratov za sestavljanje lahkih vozil in 12 obratov za tovornjake in avtobuse. Leta 2018 je GM prehitel Nissan in postal največji domači proizvajalec. Vodilni proizvajalci tovornjakov so Kenworth, Navistar, Isuzu in Hino (oba Japonska) ter Scania (Švedska).

Naložbe v mehiško avtomobilsko industrijo so še vedno močne. Nissan in Volkswagen sta napovedala, da bosta do konca leta 2025 vsak namenila 700 mio USD v svoje proizvodne enote v Mehiki. Tuje naložbe v mehiško avtomobilsko industrijo so v prvi polovici leta 2023 dosegle
rekordne ravni v višini več kot 5 mld USD.

V mehiški avtomobilski industriji obstaja 5 glavnih podsektorjev: deli originalne opreme, deli za poprodajni trg, deli za električna in hibridna vozila, posebna oprema in predelani izdelki. Največ priložnosti ponujajo segmenti originalne opreme, delov za poprodajni trg in delov za električna vozila (EV).

 
Plastika 

 • Plastični izdelki za gradbeno industrijo predstavljajo 12 % tržnega povpraševanja in predstavljajo dober potencial za prodajo v Mehiki. V zadnjih nekaj letih se je mehiška gradbena industrija preusmerila s tradicionalne kovine na integracijo plastike v vodovodne in plinske cevi, okna, vrata, strešnike in obloge. V gradbeništvu bo s sprejetjem alternativnih gradbenih tehnik vse več plastičnih izdelkov.
 • Izdelki iz plastike in gume so vse pogostejši tudi v avtomobilski industriji, saj zmanjšujejo težo vozil.
 • Velik in rastoč sektor za plastiko je tudi pohištveni sektor.
 • Kmetijski sektor uporablja vse več plastičnih cevi in folij, povpraševanje pa raste s širitvijo majhnih lokalnih proizvajalcev.


Fintech 

FinTech sektor je na mehiškem trgu v vzponu, ter skupaj z bančnimi tehnologijami predstavlja najbolj perspektiven sektor v Mehiki.

Mehika je trg z nizko finančno prodornostjo, zato ima velik potencial za rast. Posojila zasebnega sektorja s strani finančnih institucij predstavljajo le 36 % BDP, v primerjavi s povprečjem 54 % BDP v večjih državah Latinske Amerike.

Napredek pri uporabi digitalnih finančnih storitev, ter dejstvo, da 40 % mehiškega prebivalstva nima bančnih storitev, odpira velike poslovne priložnosti, ki v Mehiko privablja številne tuje ponudnike digitalnih bančnih storitev.

Januarja 2023 je v Mehiki začela poslovati Bineo, 1. digitalna banka v Mehiki, ki jo je lansirala mehiška finančna skupina Banorte.
Fitch Ratings napoveduje, da bo na mehiškem trgu v prihodnjih 2 letih delovalo približno 12 digitalnih bank.

Tržne razmere in mehiška zakonodaja omogočata, da se tudi FinTech podjetja preobrazijo v banke, ter poleg kreditnih in debetnih kartic, strankam ponudijo še dodatne storitve.
 

E-tgovina

Spletna prodaja je v letu 2023 v Mehiki dosegla 658,3 mlrd MXN ali približno 34,31 mlrd EUR, kar Mehiko uvršča med najhitreje rastoče trge e-trgovine na svetu.

Po ocenah analitikov Emarketer je Mehika v letu 2023 dosegla 16,2 % rast spletne prodaje, kar jo uvršča na 5. mesto držav z najvišjo rastjo, za Argentino, Filipini, Malezijo in Indijo.

Rast prodaje dosegajo vse kategorije izdelkov, najbolj pa moda in brezalkoholne pijače. Druge priljubljene spletne kategorije izdelkov v Mehiki so še pripravljena hrana, izdelki za lepoto in osebno nego ter elektronika in mobilni telefoni.

Vrednosti MXN in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Maket Line Industry Profiles
 • CE Noticias Financieras
 • EIU
 • Fitch Ratings
 • International Banker
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: junij 2024


Poglejte si tudi: