Mehika

Predstavitev gospodarstva Mehike

Predstavitev države

 
Uradni naziv Estados Unidos Mexicanos / Mehika (Združene mehiške države)
Mednarodna oznaka MX/MEX 
Glavno mesto Mexico City
Velikost (km2) 1.964.375
Prebivalci (mio) 127,6
Uradni jezik Španski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (78 %), protestanti (11,2 %)
Denarna enota Mehiški peso (MXN)
Čas GMT -6, Slovenija -7. Poslovni čas
Klicna številka + 52 

Prebivalstvo Mehike


Mehika ima 127,6 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Mexico City 20.100.000
Guadalajara 4.400.000
Monterrey 4.100.000
Puebla 2.700.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Predsedniški, z ustavno močnim kongresom.

Zvezna republika 31 držav in zvezno okrožje (Mexico City); države so razdeljene na občine.

Pravni sistem:

Obstaja 68 okrožnih sodišč ter vrsta pritožbenih sodišč z vrhovnim sodiščem. Zvezni pravni sistem, z državami, ki uživajo precejšnjo avtonomijo.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni kongres: 128 članski Senat (zgornji dom), izvoljen za šest let. 64 članov je izvoljenih neposredno, prav tako 32 članov manjšin, 32 članov pa je izvoljenih po proporcionalnem sistemu. 500 članska Poslanska zbornica (spodnji dom) je izvoljena za dobo treh let. 300 članov je izvoljenih neposredno, 200 pa po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 1. julija 2018. Naslednje volitve bodo leta 2023.

Vodstvo države:

Predsednik države je Andréz Manuel López Obrador. Predsednik je izvoljen za neobnovljiv šestletni mandat in imenuje kabinet.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih predsedniških volitvah 1.7.2018 je zmagal levičarski populist in voditelj gibanja Morena, Andréz Manuel López Obrador. Drugouvrščeni je bil kandidat konservativne koalicije za Mehiko naprej, Ricardo Anaya.

Mehika je članica WTO (World Trade Organization) ter OECD (Organisation for Economic Cooperation adn Development). Je tudi podpisnica sporazumov o prosti trgovini z EU, Severno Ameriko, EFTA(European Free Trade Association), Mercosur zvezo, Japonsko in Izraelom. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).

 

Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 128,5 127,5 126,7 126,0 125,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 66 66 65
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.253,4 1.174,7 1.096,1 955,0 1.133,4
 BDP per capita (v EUR): 9.757 9.216 8.650 7.579 9.063
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.521,4 2.396,6 2.212,6 2.114,8 2.262,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 19.625 18.796 17.460 16.781 18.089
 Rast BDP (v %): 1,6 2,4 4,8 -8,1 -0,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,9 3,4 4,1 4,4 3,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,1 7,6 5,7 3,4 3,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -501,0 -481,4 -427,8 -336,1 -407,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 480,0 458,2 418,6 366,1 411,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,6 3,0 6,9 -7,3 1,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,6 5,4 13,6 -13,8 -0,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 31,1 32,4 28,2 27,5 26,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 88,8+ 86,4 60,8 76,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 12,7+ 11,9 10,5 9,8
Stopnja tveganja države (op): / 43 43 43 44
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / 60 54Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Delo v Mehiki

 

Tuji državljani morajo za zakonito zaposlitev v Mehiki najprej najti delodajalca in pridobiti delovni vizum, ki omogoča opravljanje poklicnih dejavnosti na ozemlju Mehike. Dokument se izda na mehiškem diplomatskem uradu v državi prosilca.

Državljani številnih držav, tudi iz držav EU, lahko obiščejo Mehiko v turistične ali poslovne namene za obdobje do 6 mesecev brez predhodne izdaje vizumov. Zadostuje poseben imigracijski obrazec ( Forma Migratoria Múltiple), ki se ga izpolni ob prihodu v državo.

Za dolgoročno zaposlitev v mehiškem podjetju (več kot 6 mesecev) pa morajo vsi tujci brez izjeme pridobiti vizum za začasno prebivanje s pravico do dela (Visa de Residente Temporal).

 
Tujci se v Mehiki najlažje zaposlijo kot usposobljeni IT strokovnjaki, inženirji in ter specialisti tehničnih poklicev za delo v proizvodnji. Prav tako je povpraševanje po strokovnjakih v turizmu in gostinstvu.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih mehiške centralne banke Banco de Mexico, se je minimalna bruto plača v Mehiki januarja 2023 dvignila na 207,44 MXN na dan (približno 9,79 EUR).

Povprečna bruto plača je oktobra 2022 znašala 480,65 MXN na dan, kar ustreza 22,68 EUR.


Vrednosti MXN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 5,6 2,0 2,3 2,0
Rast javne potrošnje 0,5 0,6 1,0 1,3
Rast investicij 9,1 3,5 2,4 1,8


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Mehika je v letu 2021 izvozila za 417,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 427,4 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -10,1 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Mehika največ izvažala vozila, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, nafto in plin ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (78,1 % od celotnega izvoza), sledijo Kanada, Kitajska, Nemčija in Tajvan.
  • Mehika je v letu 2021 največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, nafto in plin, vozila ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz ZDA (43,7 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Južna Koreja, Japonska in Nemčija.

 

Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Električna in elektronska oprema 20,0 Vozila 23,3
Stroji, jedrski reaktorji 15,6 Električna in elektronska oprema 17,6
Mineralna goriva, olja 8,5 Stroji, jedrski reaktorji 17,2
Vozila 7,7 Mineralna goriva, olja 5,6
Plastika in plastični izdelki 5,9 Optična, tehn. in medic. oprema 4,2
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
ZDA 43,7 ZDA 78,1
Kitajska 19,9 Kanada 2,6
Južna Koreja 3,7 Kitajska 1,8
Japonska 3,4 Nemčija 1,5
Nemčija 3,4 Tajvan 1,5
Slovenija (63. mesto) <0,1 Slovenija (79. mesto) <0,1

 
Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2019 znašale 506,9 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 10,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2019 znašale 153,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 5,1 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: