Mehika

Predstavitev gospodarstva Mehike


Predstavitev države

 

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Estados Unidos Mexicanos / Združene mehiške države

MX / MEX

Mexico City

1.964.375

126,2

Španski

Rimskokatoliška 83 %, protestanti 5 %, ostali in neopredeljeni 12 %

8.212 EUR (2018)

Mehiški peso (MXN)

Slovenija -7 (GMT -6)

+ 52


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Mexico City 20.100.000
Guadalajara 4.400.000
Monterrey 4.100.000
Puebla 2.700.000
 

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Predsedniški, z ustavno močnim kongresom.

Zvezna republika 31 držav in zvezno okrožje (Mexico City); države so razdeljene na občine.

Pravni sistem:

Obstaja 68 okrožnih sodišč ter vrsta pritožbenih sodišč z vrhovnim sodiščem. Zvezni pravni sistem, z državami, ki uživajo precejšnjo avtonomijo.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni kongres: 128 članski Senat (zgornji dom), izvoljen za šest let. 64 članov je izvoljenih neposredno, prav tako 32 članov manjšin, 32 članov pa je izvoljenih po proporcionalnem sistemu. 500 članska Poslanska zbornica (spodnji dom) je izvoljena za dobo treh let. 300 članov je izvoljenih neposredno, 200 pa po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 1. julija 2018. Naslednje volitve bodo leta 2023.

Vodstvo države:

Predsednik države je Andréz Manuel López Obrador. Predsednik je izvoljen za neobnovljiv šestletni mandat in imenuje kabinet.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih predsedniških volitvah 1.7.2018 je zmagal levičarski populist in voditelj gibanja Morena, Andréz Manuel López Obrador. Drugouvrščeni je bil kandidat konservativne koalicije za Mehiko naprej, Ricardo Anaya. 

 

Mehika je članica WTO (World Trade Organization) ter OECD (Organisation for Economic Cooperation adn Development). Je tudi podpisnica sporazumov o prosti trgovini z EU, Severno Ameriko, EFTA(European Free Trade Association), Mercosur zvezo, Japonsko in Izraelom. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).

 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Konservativni fiskalna in monetarna politika sta prispevali k makroekonomski stabilnosti, vendar so slabosti sistema davčnih prihodkov, ki ne izhajajo iz nafte ter plitkost kreditnih trgov, oblastem dopustile le malo manevrskega prostora za spodbujanje povpraševanja. Napredek pri sprejemanju zakonodaje je bil v zadnjem desetletju omejen, vendar se je tempo reform izrazito pospešil s predsednikom Pena Nietom, s sprejetjem korenitih strukturnih reform v letih 2013-2014, med drugim na področju energetike, izobraževanja in telekomunikacij. 

Vlada Lópeza Obradorja se je doslej osredotočila na širitev socialnih izdatkov in boj proti korupciji. Kljub svoji populistični, levičarski retoriki, gospod López Obrador verjetno ne bo omajal ugleda, ki si ga je Mehika težko pridobila glede makroekonomske stabilnosti in ne bo bistveno spremenil ekonomske politike.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2018 znašala 3,3 %. Za leto 2019 je napovedana 3,4 % stopnja brezposelnosti, za leti 2020 in 2021 pa 3,7 % in 3,2 %.

Stopnja inflacije je v letu 2018 znašala 4,9 %. Za leto 2019 je napovedana 3,7 % stopnja inflacije, v letih 2020 in 2021 pa naj bi znašala 3,8 in 3,7 %.

Minimalna plača v Mehiki je januarja 2019 znašala 4,7 EUR na dan, povprečna bruto plača pa 16,3 EUR na dan.


Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge