Mehika

Predstavitev gospodarstva Mehike


Predstavitev gospodarstva Mehike

Predstavitev države

Uradni naziv Estados Unidos Mexicanos / Mehika (Združene mehiške države)
Mednarodna oznaka MX/MEX 
Glavno mesto Mexico City
Velikost (km2) 1.964.375
Prebivalci (mio) 128,5
Uradni jezik Španski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (78 %), protestanti (11,2 %)
Denarna enota Mehiški peso (MXN)
Čas GMT -6, Slovenija -7. Poslovni čas
Klicna številka + 52 

Prebivalstvo Mehike


Mehika ima 128,5 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Mexico City 20.100.000
Guadalajara 4.400.000
Monterrey 4.100.000
Puebla 2.700.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Predsedniški, z ustavno močnim kongresom.

Zvezna republika 31 držav in zvezno okrožje (Mexico City); države so razdeljene na občine.

Pravni sistem:

Obstaja 68 okrožnih sodišč ter vrsta pritožbenih sodišč z vrhovnim sodiščem. Zvezni pravni sistem, z državami, ki uživajo precejšnjo avtonomijo.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni kongres: 128 članski Senat (zgornji dom), izvoljen za šest let. 64 članov je izvoljenih neposredno, prav tako 32 članov manjšin, 32 članov pa je izvoljenih po proporcionalnem sistemu. 500 članska Poslanska zbornica (spodnji dom) je izvoljena za dobo treh let. 300 članov je izvoljenih neposredno, 200 pa po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 2. junija 2024.  Naslednje volitve bodo leta 2030.

Vodstvo države:

Predsednik je izvoljen za neobnovljiv šestletni mandat in imenuje kabinet.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih predsedniških volitvah v Mehiki je zmagala kandidatka vladajoče stranke Claudia Sheinbaum, ki bo predvidoma septembra 2024 postala prva ženska predsednica v državi. Nasledila bo sedanjega predsednika Andréz Manuel López Obrador-ja.
 

Mehika je članica WTO (World Trade Organization) ter OECD (Organisation for Economic Cooperation adn Development). Je tudi podpisnica sporazumov o prosti trgovini z EU, Severno Ameriko, EFTA(European Free Trade Association), Mercosur zvezo, Japonsko in Izraelom. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2024.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 130,3 129,4 128,5 127,5 126,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 65 66
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.877,6 1.839,5 1.703,2 1.389,7 1.110,4
 BDP per capita (v EUR): 14.409 14.214 13.262 10.902 8.768
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.289,9 3.156,0 3.006,9 2.889,3 2.264,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 25.247 24.387 23.407 22.659 17.874
 Rast BDP (v %): 2,2 2,3 3,2 3,9 5,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,0 2,9 2,8 3,3 4,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,7 4,5 5,5 7,9 5,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -604,6 -590,7 -595,9 -574,8 -427,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 586,1 586,1 583,7 549,1 418,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,5 3,6 -3,2 8,7 7,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,6 1,5 6,4 8,3 15,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 58,2 55,2 59,7 37,1 28,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 44,1+ 124,5 109,6 86,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 6,0+ 13,0 14,3 11,9
Stopnja tveganja države (op): / 43 43 43 43
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 60Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).                                                                                                       
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Delo v Mehiki

 

Tuji državljani morajo za zakonito zaposlitev v Mehiki najprej najti delodajalca in pridobiti delovni vizum, ki omogoča opravljanje poklicnih dejavnosti na ozemlju Mehike. Dokument se izda na mehiškem diplomatskem uradu v državi prosilca.

Državljani številnih držav, tudi iz držav EU, lahko obiščejo Mehiko v turistične ali poslovne namene za obdobje do 6 mesecev brez predhodne izdaje vizumov. Zadostuje poseben imigracijski obrazec ( Forma Migratoria Múltiple), ki se ga izpolni ob prihodu v državo.

Za dolgoročno zaposlitev v mehiškem podjetju (več kot 6 mesecev) pa morajo vsi tujci brez izjeme pridobiti vizum za začasno prebivanje s pravico do dela (Visa de Residente Temporal).

 
Tujci se v Mehiki najlažje zaposlijo kot usposobljeni IT strokovnjaki, inženirji in ter specialisti tehničnih poklicev za delo v proizvodnji. Prav tako je povpraševanje po strokovnjakih v turizmu in gostinstvu.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih mehiške centralne banke Banco de Mexico, se je minimalna bruto plača v Mehiki januarja 2024 dvignila na 248,93 MXN na dan ali približno 12,98 EUR.
 
Povprečna bruto plača je januarja 2024 znašala 573,40 MXN na dan (približno 29,89 EUR)
 

Vrednosti MXN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 4,4 1,8 1,7 1,8
Rast javne potrošnje 3,6 1,7 1,4 1,2
Rast investicij 16,0 -0,2 2,2 3,7


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 
  • Mehika je v letu 2023 izvozila za 583,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 595,9 mlrd EUR.
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -12,1 mlrd EUR.
  • V letu 2022 je Mehika največ izvažala vozila, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, nafto in plin ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2023 izvozili v ZDA (77,2 % od celotnega izvoza), sledijo Kanada, Kitajska, Nemčija in Južna Koreja.
  • Mehika je v letu 2022 največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, nafto in plin, vozila ter plastiko.
  • Največ so v letu 2023 uvozili iz ZDA (60,3 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Nemčija, Japonska in Južna Koreja.

 

Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2021 - 2026 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Električna in elektronska oprema 19,4 Vozila 23,5
Stroji, jedrski reaktorji 15,6 Stroji, jedrski reaktorji 17,8
Mineralna goriva, olja 10,4 Električna in elektronska oprema 16,8
Vozila 8,0 Mineralna goriva, olja 6,6
Plastika in plastični izdelki 5,4 Optična, tehn. in medic. oprema 4,0
 
Vodilni uvozni trgi 2023 % od celote Vodilni izvozni trgi 2023 % od celote
ZDA 60,3 ZDA 77,2
Kitajska 15,2 Kanada 5,5
Nemčija 3,8 Kitajska 3,0
Japonska 2,4 Nemčija 1,8
Južna Koreja 2,3 Južna Koreja 1,2
Slovenija (45. mesto) < 0,1 Slovenija (57. mesto) < 0,1

Vir: Factiva; ITC, junij 2024.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2021 znašale 490,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 4,1 %.
  • Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2021 znašale 157,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 0,5 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji v Mehiko

 
Države vlagateljice mio EUR
ZDA 176.605
Nizozemska 97.695
Španija 84.548
Kanada 32.914
Združeno kraljestvo 21.511
Nemčija 18.096
Švica 12.669
Japonska 10.055
Luksemburg 9.326
Francija 6.638
 
Podjetje Država
Wal-Mart Stores, Inc. ZDA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima Španija
Citigroup Inc. ZDA
General Electric Company ZDA
Citigroup Inc. ZDA
Johnson Controls, Inc. ZDA
Lear Corporation ZDA
Pepsico, Inc. ZDA

 

Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: