Mehika

Predstavitev gospodarstva Mehike

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Estados Unidos Mexicanos / Združene mehiške države

MX / MEX

Mexico City

1.964.375

128,9

Španski

Rimskokatoliška 83 %, protestanti 5 %, ostali in neopredeljeni 12 %

7.298 EUR (2020)

Mehiški peso (MXN)

Slovenija -7 (GMT -6)

+ 52


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Mexico City 20.100.000
Guadalajara 4.400.000
Monterrey 4.100.000
Puebla 2.700.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Predsedniški, z ustavno močnim kongresom.

Zvezna republika 31 držav in zvezno okrožje (Mexico City); države so razdeljene na občine.

Pravni sistem:

Obstaja 68 okrožnih sodišč ter vrsta pritožbenih sodišč z vrhovnim sodiščem. Zvezni pravni sistem, z državami, ki uživajo precejšnjo avtonomijo.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni kongres: 128 članski Senat (zgornji dom), izvoljen za šest let. 64 članov je izvoljenih neposredno, prav tako 32 članov manjšin, 32 članov pa je izvoljenih po proporcionalnem sistemu. 500 članska Poslanska zbornica (spodnji dom) je izvoljena za dobo treh let. 300 članov je izvoljenih neposredno, 200 pa po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 1. julija 2018. Naslednje volitve bodo leta 2023.

Vodstvo države:

Predsednik države je Andréz Manuel López Obrador. Predsednik je izvoljen za neobnovljiv šestletni mandat in imenuje kabinet.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih predsedniških volitvah 1.7.2018 je zmagal levičarski populist in voditelj gibanja Morena, Andréz Manuel López Obrador. Drugouvrščeni je bil kandidat konservativne koalicije za Mehiko naprej, Ricardo Anaya.

Mehika je članica WTO (World Trade Organization) ter OECD (Organisation for Economic Cooperation adn Development). Je tudi podpisnica sporazumov o prosti trgovini z EU, Severno Ameriko, EFTA(European Free Trade Association), Mercosur zvezo, Japonsko in Izraelom. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).

 

Vir: EIU; Factiva, februar 2021.

 

Gospodarska politika vlade

Kratkoročni načrti vlade so predvsem zajezitev pandemije korona virusa ter program cepljenja. Uvajanje vladnega načrta cepljenja se bo začelo v začetku leta 2021 in bo sprva namenjeno ranljivemu in starejšemu prebivalstvu. Množično cepljenje se bo v Mehiki začelo šele v drugi polovici leta 2021. Vlada želi cepiti proti korona virusu 80 % mehiškega prebivalstva.

Konservativni fiskalna in monetarna politika sta prispevali k makroekonomski stabilnosti, vendar so slabosti sistema davčnih prihodkov, ki ne izhajajo iz nafte, ter plitkost kreditnih trgov, oblastem dopustile le malo manevrskega prostora za spodbujanje povpraševanja. Prejšnja vlada je v letih 2013–2014 izvedla strukturne reforme na področju energetike, izobraževanja in telekomunikacij.

Vlada sedanjega predsednika vlade López Obradora je spremenila izobraževalno reformo (odpravila evalvacijo učiteljev), medtem ko je druge reforme ohranila. Prednostni nalogi vlade sta samooskrba z nafto in gradnja rafinerije. Gospodarsko rast države omejujejo pomanjkanje notranje konkurence, pomanjkljiv izobraževalni sistem, institucionalne pomanjkljivosti (kar ima za posledico korupcijo na vseh ravneh vlade) in visoka stopnja kriminala. 
.

Vir: EIU; Factiva, februar 2021.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge