Mehika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Mehiko


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Mehike v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
50 49 47 47 47

Slovenija je v letu 2023 v Mehiko izvozila za 124 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 13 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 137 mio EUR.

S tem se je Mehika lani uvrstila na 47. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 88.543 13.186 101.728 75.357
2019 76.677 9.828 86.506 66.849
2020 60.758 10.457 71.216 50.301
2021 86.423 11.922 98.344 74.501
2022 109.636 14.324 123.960 95.312
2023 124.451 12.991 137.442 111.460
2024* 44.071 6.036 50.107 38.035


Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024).        
 

Slovenski izvoz v Mehiko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 40.197 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 14.124 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 10.848 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 10.367 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 8.683 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 6.759 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Mehike v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
31 % 4.004 Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije
16 % 2.061 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 1.789 Razni proizvodi kemijske industrije
12 % 1.615 Organski kemijski proizvodi
9 % 1.148 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 500 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in priborVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Mehiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: