Mehika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Mehiko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 46.635 8.951 55.586 37.685
2015 54.749 7.705 62.454 47.044
2016 65.674 11.045 76.719 54.629
2017 88.093 11.960 100.053 76.133
2018 88.543 13.186 101.728 75.357
2019 76.677 9.828 86.506 66.849
2020* 50.030 7.875 57.905 42.155

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
 

Slovenski izvoz v Mehiko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
35 % 27.025 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 6.875 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 4.600 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 4.533 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 4.440 Farmacevtski proizvodi
5 % 3.683 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe

 

Slovenski uvoz iz Mehike v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 2.270 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
17 % 1.707 Razni proizvodi kemijske industrije
17 % 1.639 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 1.226 Organski kemijski proizvodi
12 % 1.142 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 355 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Mehiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk