Mehika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Mehiko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 41.923 8.324 50.247 33.599
2014 46.635 8.951 55.586 37.685
2015 54.749 7.705 62.454 47.044
2016 65.674 11.045 76.719 54.629
2017 88.093 11.960 100.053 76.133
2018 88.543 13.186 101.728 75.357
2019* 56.926 7.899 64.825 49.028

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Mehiko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 34.709 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 10.923 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 7.771 Farmacevtski proizvodi
6 % 5.450 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 4.969 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 2.818 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Mehike v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 2.753 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
19 % 2.499 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
16 % 2.082 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 1.961 Razni proizvodi kemijske industrije
11 % 1.494 Organski kemijski proizvodi
5 % 629 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Mehiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk