Mehika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Mehiko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 65.674 11.045 76.719 54.629
2017 88.093 11.960 100.053 76.133
2018 88.543 13.186 101.728 75.357
2019 76.677 9.828 86.506 66.849
2020 60.758 10.457 71.216 50.301
2021 86.423 11.922 98.344 74.501
2022* 68.149 11.018 79.166 57.131

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).

 

Slovenski izvoz v Mehiko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 23.012 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 9.135 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 8.289 Farmacevtski proizvodi
7 % 6.436 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 6.111 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 4.682 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Mehike v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 1.922 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 1.742 Organski kemijski proizvodi
14 % 1.705 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 1.504 Razni proizvodi kemijske industrije
11 % 1.322 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 1.204 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Mehiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk