Mehika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Mehiko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Mehike v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
43 45 50 49 47 47


Slovenija je v letu 2022 v Mehiko izvozila za 110 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 14 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 124 mio EUR.
S tem se je Mehika lani uvrstila na 47. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 88.093 11.960 100.053 76.133
2018 88.543 13.186 101.728 75.357
2019 76.677 9.828 86.506 66.849
2020 60.758 10.457 71.216 50.301
2021 86.423 11.922 98.344 74.501
2022 109.636 14.324 123.960 95.312
2023* 124.451 12.991 137.442 111.460

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).         
 

Slovenski izvoz v Mehiko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 33.373 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 10.590 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 8.948 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 7.676 Farmacevtski proizvodi
7 % 7.503 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 6.921 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Mehike v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 3.118 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 2.602 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 1.745 Organski kemijski proizvodi
12 % 1.721 Farmacevtski proizvodi
10 % 1.462 Razni proizvodi kemijske industrije
7 % 1.057 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Mehiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: