Mehika

Poslovni obisk Mehike

Državni prazniki in dela prosti dnevi v Mehiki

 
v letu 2022  
1. januar novo leto
7. februar dan ustave
21. marec obletnica rojstva Benita Juáreza
1. maj praznik dela
16. september dan neodvisnosti
21. november obletnica mehiške revolucije
25. december božič
 

Vir: www.timeanddate.com

 

Priporočena dnevnica

Dnevnica znaša 44 USD (druge države).

Vir: www.racunovodja.com, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/2019)

 

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj

Informacije o diplomatsko konzularnih predstavništvih, vizumih in varnosti potovanj so dostopne na spletni strani www.gov.si.

 

Električna napetost

110V, 60Hz
Pretvorniki so na voljo v vsaki tehnični trgovini, vendar priporočamo nakup že v Evropi. Vtičnica in vtikači so ameriškega tipa.

 

Poslovni običaji

Upoštevati je treba dejstvo, da obstajajo pomembne razlike v obnašanju uradnikov državnih institucij oz. uslužbencev podjetij, ki so v državni lasti in uslužbenci v zasebnih podjetjih. Običajno je, da bo nivo profesionalnega odnosa in pristopa tem višji, tem večja bo vsota denarja v igri.

Odvisno je tudi, kakšno je lastništvo podjetja. Podružnice tujih korporacij praviloma delujejo kot njihove matične družbe oz. kot podružnice kjerkoli po svetu, torej skladno z organizacijskimi predpisi in običaji matične družbe. Mnogo največjih mehiških podjetij je zgodovinsko v lasti pomembnih družin. Takšna družinska podjetja imajo lahko tisoče zaposlenih, vodstvo podjetja pa so družinski člani. Večina ljudi iz najvišje gospodarske elite je študirala ali živela v ZDA in gre torej za vrhunske managerje, prav tako pa je treba upoštevati tudi njihovo močno medsebojno prepletenost, tako med podjetji samimi kot tudi med njimi in politično elito izvršilne oblasti. V določeni meri je korupcija v Mehiki realnost.

Prvo poslovno srečanje naj poteka na nivoju direktorjev podjetij z obeh strani. Kasnejša srečanja pa se lahko brez težav odvijajo na nivoju vodij. Mnogo poslovnih razgovorov v živo se opravlja tudi v nekoliko bolj neformalnem okolju (npr. restavracije, ranči, letoviške vile ipd.), predvsem v primeru družinskih podjetij. Možno je, da se ob dolgoročnem dobrem sodelovanju spletejo zelo trdne osebne vezi med poslovnimi partnerji.

V mehiški poslovni kulturi je gojenje dobrih zelo osebnih odnosov in gradnja zaupanja osnovni temelj za kakršno koli uspešno obliko poslovanja. Mehičani raje sklepajo posle z ljudmi, ki jih poznajo in so jim blizu, zato pogosto najdemo v podjetjih člane družine, sorodnike ali prijatelje. 

Medsebojno spoštovanje je ena izmed ključnih komponent mehiške poslovne kulture in se izraža v uporabi nazivov in formalnega “ti” (usted). Prav tako Mehičani polagajo veliko pozornosti na spoštovanje starejših in bolj izkušenih oseb v delovni skupini kot tudi na splošno v družbi.

Pristop k poslovnemu sodelovanju je precej formalen, zato je potrebno uporabiti pri nagovarjanju naših mehiških poslovnih parterjev njihov ustrezen naziv. Vljudnostni nazivi so gospod (Seńor), gospa (Senora), gospodična (Senorita) in pogosti profesionalni nazivi pa “Licenciado”, “Doctor”, “Profesor”. Vsem tem nazivom sledi priimek. Imena se uporabljajo samo za člane najožje družine in prijatelje, zato moramo počakati, da nas poslovni partner prvi naslovi po imenu.

Pri poslovanju z Mehiko je na začetku pomembno pridobiti zanesljiv kontakt, ki bo jamčil za nas. Uporaba osebnih poznanstev, prijateljskih ali poslovnih, je ključnega pomena za vzpostavljanje zaupanja in zagotavljanja poslovnega sodelovanja v prihodnosti.

Pogajanja so dolg proces in vključujejo določene elemente trgovanja. V mislih moramo imeti tudi, da mehiški poslovni sodelavci oblikujejo ponudbe in poslovne odločitve na osnovi prijateljskih odnosov, ki smo jih uspeli vzpostaviti. Pri pogajanjih se ne sme biti agresiven, ker to sogovorniki smatrajo kot nevljudno. Potrebno je upoštevati tudi, da komunikacija ni vedno zelo direktna: “da” ne pomeni vedno “da”.

Hierarhija in družbeni status sta pomembna, zato so končne odločitve stvar vodilne osebe oziroma osebe z najvišjo avtoriteto. Kljub temu se spodbuja odprto komunikacijo vseh sodelujočih in se upošteva splošen dogovor, ki je bil sprejet med strankama.
Sestanke je potrebno vnaprej dogovoriti ter potrditi, ko pridemo v Mehiko, in s sabo imeti večjo količino poslovnih vizitk.

Poslovna kosila so najboljši način za sklepanje poslov, kar potrjuje bolj družabni aspekt mehiške poslovne kulture, in pogosto trajajo po več ur.

Protokol glede pozdravov
Med dvema moškima: moški se vedno rokujejo tako ob prihodu kot tudi odhodu. “Abrazo” ali objem je navada med prijatelji. Če se želite izogniti nesporazumom in nerodnim situacijam, pustite vašemu mehiškemu kolegu, da prvi da pobudo za objem. Če vas, medtem ko se rokujete, potegne k sebi, sledite njegovi iniciativi in ga z levo roko dva do tri krat potrepljajte po hrbtu.

Med moškim in žensko: rokovanje ob prihodu in odhodu je primerno za situacijo. V primeru, da se ženska nagne proti vam, sledite njeni iniciativi in sledi naj rahel poljub na lice (poljub naj bo samo en).

Med žensko in žensko: rokovanje je primerno, vendar je dokaj verjetno, da si ženski izmenjata formalen poljub na lice ob prihodu in odhodu.

Protokol glede oblačenja na poslovnih sestankih je zelo jasen. Obvezni sta obleka in kravata. Edina izjema so mesta na obali Pacifika, kjer izredno zahtevna klima (vročina in vlažnost) dovoljujeta določena odstopanja od omenjenega. V predelih ob morju so dovoljene (formalne) kratke hlače in srajca s kratkimi rokavi. Čevlji morajo biti zaprti (sandali niso dovoljeni). Oblecite se lahkotno, a vseeno spoštljivo. Za neformalna srečanja (pikniki, poslovni izleti, ipd.) se oblecite priložnostno, vendar še vedno dokaj formalno.

Za razliko do evropskih običajev je čas v Mehiki relativno fleksibilen. Na neformalnih srečanjih ne pričakujte, da bodo gosti prišli točno, prav tako vaši gostitelji ne pričakujejo, da boste vi prišli točno. Vsaj polurna zamuda je vsakdanja na tovrstnih srečanjih. Na povabilu ne napišite zaključka srečanja.

Delovni čas je v večini mehiških kultur med 9. in 17. uro, lahko ga podaljšajo tudi do 19. ure. Sobote in nedelje so dela prosti dnevi. Takrat se zelo redko sklepajo posli, saj je ta čas namenjen družinam.

 

Jezik

Uradni jezik v Mehiki je španščina in ponavadi sestanki potekajo v španščini. Angleščina je dokaj razširjena, predvsem v poslovnih krogih in večina srednjih in višjih managerjev govori angleško. Pred sestankom je priporočljivo preveriti, ali vaši sogovorniki govorijo angleško in ali se strinjajo, da sestanek poteka v angleščini. Ne glede na to, da so vaši poslovni partnerji pripravljeni komunicirati v angleščini, je priporočljivo, da pokažete vsaj osnovno znanje španščine, če je to le mogoče. V primeru, da španščine ne govorite tekoče, je priporočljivo, da najamete tolmača, katerega pred sestankom seznanite s potekom sestanka in morebitno strokovno terminologijo.

Vsa dokumentacija mora biti izrecno v španskem jeziku. To vključuje tržno literaturo, navodila za uporabo, garancije, ipd. Prav tako naj bo vsa dokumentacija, katero nameravate dati ali pustiti pri vašem poslovnem partnerju, v španščini. To ne bo pokazalo le tega, da vašega partnerja spoštujete, ampak tudi, da so vaše poslovne namere resne. Zakon veleva, da je vsa potrebna dokumentacija v primeru uvoza v državo v španskem jeziku, še posebno etikete. Veliko pošiljk je zadržanih na carini, ker etiketiranje ne zadostuje uvoznim predpisom.