Mehika

Dajatve v Mehiki

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Mehiko temeljijo na Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU ter Združenimi mehiškimi državami iz leta 1997, ki vključuje tudi prostotrgovinske določbe. Te so začele za trgovino z blagom veljati leta 2000, za trgovino s storitvami paleta 2001; na tej osnovi je vzpostavljeno prostotrgovinsko območje za večino blaga in storitev med državami članicami EU in Mehiko.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 30 %.

Davčna osnova je obdavčljivi dobiček podjetij (letni dohodek družbe, ki ga sestavljajo dohodki iz poslovanja, pasivni dohodki in kapitalski dobički, zmanjšan za priznane stroške).
Rezidenti (družbe, ki imajo središče uprave ali nadzora v Mehiki) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Mehiki in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Mehiki.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so vključene v davčno osnovo (ne glede na kapitalsko povezanost), vendar je mogoče uveljavljati v tujini plačani davek. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od druge rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za obdobje 10 let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave: Olajšave za proizvodnjo v prostih conah (maquiladoras) in za naložbe v filmsko industrijo, vrhunski šport, polnilne postaje za električne avtomobile, tehnologijo in R&D projekte (CONACYT) ter nepremičninski investicijski sklad FIBRAS.
 

Davek po odbitku

Dividende: 10 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 10 %.
 
Obresti: 4,9 % do 35 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša od 4,9 % za bančne obresti do 35 % (40 %, če gre za davčno oazo).
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine:
25 %, 35 %
Davek po odbitku za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 % (35 % za patente in blagovne znamke).
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: 25 %
Davek po odbitku za plačila za storitve tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 %.
 

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev.
Standardna stopnja je 16 %; ničelna stopnja velja za nekatere izdelke (hrano, zdravila in nekatere druge izdelke).
Registracija – vsi subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije, morajo biti registrirani za DDV.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku

Davčni sporazumi: Mehika ima sklenjenih 55 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.
 

Koristne povezave: