Mehika

Dajatve v Mehiki

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Mehiko temeljijo na Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU ter Združenimi mehiškimi državami iz leta 1997, ki vključuje tudi prostotrgovinske določbe. Te so začele za trgovino z blagom veljati leta 2000, za trgovino s storitvami paleta 2001; na tej osnovi je vzpostavljeno prostotrgovinsko območje za večino blaga in storitev med državami članicami EU in Mehiko.

Leta 2020 so se zaključila pogajanja za sklenitev novega trgovinskega sporazuma, ki bo nadomestil obstoječi sporazum o gospodarskem partnerstvu. Sporazum je v postopku ratifikacije.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 30 %.

Davčna osnova je obdavčljivi dobiček podjetij (letni dohodek družbe, ki ga sestavljajo dohodki iz poslovanja, pasivni dohodki in kapitalski dobički, zmanjšan za priznane stroške).

Rezidenti (družbe, ki imajo središče uprave ali nadzora v Mehiki) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Mehiki in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Mehiki.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od druge rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so vključene v davčno osnovo (ne glede na kapitalsko povezanost), vendar je mogoče uveljavljati v tujini plačani davek.

Pri evidentiranju izplačil dividend morajo družbe uporabljati posebne račune CUFIN in CUFIER. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo, v nekaterih primerih velja poseben režim za uveljavljanje kapitalskih izgub.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za obdobje 10 let (15 v nekaterih primerih) in se usklajujejo z inflacijo. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Olajšave za proizvodnjo v t.i.maquiladoras in za naložbe v filmsko industrijo, vrhunski šport, polnilne postaje za električne avtomobile, tehnologijo in R&D projekte (CONACYT) ter nepremičninski investicijski sklad FIBRAS, za tvegani kapital in zaposlovanje ranljivih skupin. Na voljo so tudi regionalne spodbude.

Davek po odbitku

Dividende: 10 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 10 %.
 
Obresti: 4,9 % do 35 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša od 4,9 % za bančne obresti do 35 % (40 %, če gre za davčno oazo).
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 25 %, 35 %
Davek po odbitku za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 % (35 % za patente in blagovne znamke).
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: 25 %
Davek po odbitku za plačila za storitve tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 25 %.

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev.

Standardna stopnja je 16 %; za nekatere izdelke (hrano, zdravila in nekatere druge izdelke) velja znižana 8 % stopnja ali ničelna stopnja.
Registracija – vsi rezidenti in nerezidenti, ki opravljajo obdavčljive transakcije, morajo biti registrirani za DDV.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku

Davčni sporazumi: Mehika ima sklenjenih 55 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.

Mehika je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), vendar ga do oktobra 2022 še ni ratificirala.


Koristne povezave:
Posodobljeno: oktober 2022

Poglejte si tudi: