Močno povpraševanje evropskih potrošnikov po trajnostni hrani

četrtek, 02. marec 2023
 

Vpliv hrane na podnebje je za Evropejce pomemben

Družba Yara International, proizvajalec gnojil iz Norveške, je konec februarja objavila ugotovitve nove evropske raziskave o trajnostni hrani, ki jo je v imenu Yare izvedlo mednarodno podjetje za tržne raziskave IPSOS. Poročilo ponuja pregled nakupovalnih navad potrošnikov in preferenc glede trajnostne hrane.

Poročilo kaže, da so Evropejci zelo motivirani za nakup trajnostne hrane, da bi zmanjšali svoj vpliv na podnebje, kar bi moralo biti opozorilo za celotno živilsko industrijo.

Medtem ko se 3 od 5 Evropejcev vpliv podnebja zdi pomemben pri nakupu hrane, jih večina meni, da ni dovolj enostavno razumeti razpoložljivih informacij o podnebnih emisijah, da bi lahko sprejeli trajnostne odločitve. Večina potrošnikov bi si želela, da bi lahko prebrali ogljični odtis na živilih.
 

Svetovna proizvodnja hrane predstavlja več kot 1/4 svetovnih emisij toplogrednih plinov

To novo poročilo kaže, da 58 % Evropejcev meni, da je vpliv podnebja pomemben pri nakupu hrane in pijače.

Poleg tega je 51 % Evropejcev pripravljenih plačati več za hrano brez fosilnih goriv, kar pomeni hrano, proizvedeno brez fosilnih virov.


Vendar pa večina ljudi meni, da ni lahko vedeti, katera hrana je podnebju prijazna, saj bi 76 % Evropejcev želelo, da bi bil ogljični odtis viden na etiketi živil.
 

Yara International gradi prvi proizvodni obrat, ki bo deloval na obnovljivo energijo

V družbi Yara menijo, da je dekarbonizacija hrane možna, zato v družbi že razvijajo zelena gnojila z uporabo obnovljive energije, da bi podprli kmete in živilska podjetja pri zmanjševanju vpliva hrane na podnebje.

Takšne prostovoljne odločitve morajo podpirati ustrezne politike. Pobuda EU za trajnostni prehranski sistem, načrtovana za konec leta 2023, bi morala zato ustvariti niz spodbud za akterje prehranskih sistemov, da presežejo minimalne zahteve in dajejo prednost rešitvam z nizkim ogljičnim odtisom, kot so zelena gnojila.

Yara v Porsgrunnu na Norveškem gradi prvi proizvodni obrat, ki bo deloval na obnovljivo energijo. V tem obratu bo družba proizvajala zelena gnojila brez uporabe fosilne energije ali fosilnih virov. Posledično bodo pridelki imeli do 30 % nižji ogljični odtis, do 20 % pa bo zmanjšan ogljični odtis v proizvedeni hrani. To predstavlja rešitev za pridelavo razogljičene in brez-fosilne hrane v prihodnosti.

Začetek proizvodnje prvih zelenih gnojil je načrtovan v drugi polovici leta 2023.

Tržno povpraševanje po hrani, proizvedeni brez fosilnih virov energije, je veliko. Več kot polovica Evropejcev (51 %) je izjavila, da so pripravljeni plačati več za podnebju prijazno hrano. Velika večina Evropejcev (74 %) pravi, da si morajo živilska podjetja prizadevati za zmanjšanje emisij iz proizvodnje hrane.


 

Ključne ugotovitve raziskave

  • 58 % Evropejcev meni, da je vpliv podnebja pomemben pri nakupu hrane in pijače
  • 69 % Evropejcev bi izbralo podnebju prijaznejše živilo v primerjavi s cenejšo različico (26 % bi izbralo hrano brez fosilnih goriv, 43 % pa bi izbralo izdelek z nizko vsebnostjo ogljika)
  • 51 % Evropejcev je pripravljenih plačati več za hrano, proizvedeno brez fosilnih goriv
  • 31 % Evropejcev že sprejema trajnostne odločitve pri njihovih nakupnih navadah
  • 76 % Evropejcev si želi videti ogljični odtis živil na etiketi
  • 74 % Evropejcev meni, da bi si morala živilska podjetja prizadevati za zmanjšanje emisij pri proizvodnji hrane
 

O raziskavi

Raziskavo o potrebi po trajnostni hrani je naročila družba Yara International, izvedlo pa jo je podjetje IPSOS. Panel je sestavljalo 12.000 anketirancev, potrošnikov v Franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu, na Irskem, v Italiji, Španiji, na Poljskem, v Romuniji, Turčiji, na Norveškem, Švedskem in Danskem (od tega 1.000 anketirancev v vsaki državi). Podatki so bili zbrani iz spletnih intervjujev v obdobju od 1. do 14. decembra 2022.


Viri: Factiva, Dow Jones

 

Preberite tudi:

 
Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
Globalni trendi na področju hrane in pijače Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: