Mononatrijev glutamat – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz iz Kitajske in Indonezije

sreda, 22. januar 2020
V Uradnem listu EU, serija C, št. 20 z dne 21.1.2020, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov na uvoz mononatrijevega glutamata s poreklom iz Kitajske in Indonezije.
 
Izdelek, ki se pregleduje, je mononatrijev glutamat, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2922 42 00 (oznaka TARIC 2922 42 00 10).
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uporabniška industrija kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Vprašalniki za proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike, uporabniško industrijo ter za nepovezane uvoznike so na voljo tukaj: R712.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.