Možnost tranzita blaga, ki je pod sankcijskim režimom, preko ozemlja Ruske federacije

četrtek, 25. november 2021

Tranzit blaga, ki je pod sankcijskim režimom, je mogoč na podlagi uredbe Vlade RF št. 1877 z dne 27. decembra 2019, s katero so bila potrjena pravila za izvajanje tranzitnega mednarodnega cestnega in železniškega prometa preko ozemlja Ruske federacije do tretjih držav.

Omenjene spremembe so odprle meje Ruske federacije za tranzit blaga, ki je pod sankcijskim režimom – predpogoj za prevoz je plombiranje tovornih prostorov prevoznih sredstev z elektronskimi navigacijskimi plombami, kar omogoča kontrolo tovora od vstopne do izstopne točke iz Ruske federacije. Nadzor poteka s pomočjo tehnologije globalnega navigacijskega satelitskega sistema GLONASS.

Ministrstvo za promet Ruske federacije je kot edinega upravljalca sistema plombiranja pooblastilo podjetje Center za razvoj digitalnih platform d.o.o. s sedežem v Moskvi. 

Mednarodni tovorni transport poteka preko 17 cestnih kontrolnih točk, 14 železniških kontrolnih točk ter treh morskih kontrolnih točk na državni meji Ruske federacije. Sistem elektronskega plombiranja "sankcijskega" blaga na teh točkah deluje od julija 2020 v skladu s pravili, odobrenimi z zakonom, in razvitim mehanizmom kontrole.   

Več informacij:
 
Pripravila:
Katarina Gradič Režen
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi
E: sloembassy.moscow@gov.si


Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike