Mreža ENRICH in China

četrtek, 16. maj 2019

V organizaciji mreže ENRICH (European network of research and innovation centres and hubs, China), ki jo Evropska komisija promovira kot podporo evropskim akterjem na področju znanosti, tehnologije in inovacij pri uveljavljanju na kitajskem trgu, bodo v kratkem potekali naslednji dogodki:
 
Datum Dogodek
29. maj 2019 Webinar on The Future of China's Healthcare Industry,
brezplačen spletni seminar na temo kitajske zdravstvene industrije
13. junij 2019 Workshop on Technology Transfer in China: From an Overview to Concrete Experiences,
delavnica na temo prenosa tehnologij v Kitajski s perspektive praktičnih izkušenj, potekala bo v Bruslju 
19. junij 2019 Webinar on Industry 4.0,
brezplačen spletni seminar na temo Industrije 4.0

Predstavitev mreže ENRICH in China (pdf)

Za dodatne informacije v angleškem jeziku je na voljo ga. Elli Stepanovic, elli.stepanovic@ffg.at.