Na južnokorejskem trgu veliko priložnosti za slovenska podjetja

petek, 26. oktober 2012

V petek, 26. oktobra 2012 se je v hotelu Plaza v ljubljanskem BTC uspešno zaključila slovensko – južnokorejska poslovna konferenca. Na dogodku se je odvilo 120 poslovnih sestankov med slovenskimi podjetji in korejskimi uvozniki, podpisan pa je bil tudi Memorandum o sodelovanju med JAPTI in KOIMA.
 

Dogodka, ki ga podpirata tudi južnokorejsko Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino, se je udeležilo 13 južnokorejskih podjetij iz različnih panog in predstavniki 40 slovenskih podjetij.


 

Uroš Rožič, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je v svojem uvodnem nagovoru pojasnil, da Slovenija slovi kot varen in zanesljiv partner, z dobro infrastrukturo in visoko usposobljenimi kadri. Poudaril je, da je korejska vlada že naredila pomembne izboljšave poslovnega okolja in je po zadnjih podatkih organizacije Doing Business v letu 2013 med 185. državami uvrščena na osmo mesto – med države, kjer je poslovanje podjetij najlažje. »Tudi naša država dejavno usmerja moči v celovito izboljšanje poslovnega okolja, ki bo gospodarstvu omogočilo boljše in neovirano poslovanje. Letos smo sprejeli že tri pakete ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Kot majhna država se zelo dobro zavedamo tudi omejenosti slovenskega trga in zato potrebnega vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne tokove,« je zaključil. 


 

»Slovenija je odprto, inovativno in izvozno naravnano gospodarstvo, ki si prizadeva zgraditi močne bilateralne odnose z obstoječimi in potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji,« je poudarila Tanja Drobnič, vodja Oddelka za internacionalizacijo na JAPTI. Izrazila je prepričanje, da je med Slovenijo in Južno Korejo veliko priložnosti, pa tudi velik interes za medsebojno sodelovanje, kar ne nazadnje dokazuje tudi več kot 100 dogovorjenih bilateralnih srečanj med udeleženci današnjega dogodka.  »Relativno skromna trgovinska bilanca med Slovenijo in Južno Korejo ter potenciali v številnih gospodarskih sektorjih kažejo na to, da je neizkoriščenih poslovnih priložnosti med državama precej,« je še dodala ter poudarila, da JAPTI predstavlja vstopno točko tako za južnokorejska podjetja, kot tudi vsa tuja podjetja, ki bi želela poslovati v Sloveniji. V nadaljevanju je predstavila poslovno in investicijsko okolje Slovenije, sektorje, ki bi bili zanimivi za južnokorejska podjetja ter finančne spodbude, ki jih tujim investitorjem ponuja JAPTI.
 

Priložnosti za nadgradnjo sodelovanja med obema deželama so v izgradnji strateških partnerstev med podjetji ter strateških zavezništev za skupne nastope na tretjih trgih. Zanimivi sektorji za sodelovanje so predvsem v avtomobilski in strojni industriji, turizmu, raziskavah in razvoju, okoljskih tehnologijah, gradbeništvu, informacijskih tehnologijah, logistiki, energetiki, pri obnovljivih virih energije, predvsem tudi na področju zelenih tehnologij,  v logistiki, prehrambni industriji, pri finančnih storitvah, izobraževanju in v industrijskem dizajnu. 

 
 

Prepričanje, da današnje srečanje predstavlja začetek uspešnega in plodnega poslovnega sodelovanja med gospodarstveniki obeh držav, sta izrazila tudi Sejin An, ekonomski ataše s korejskega veleposlaništva na Dunaju in dr. Ju-Tae Lee, predsednik KOIMA, korejskega združenja uvoznikov.Po njunih besedah sta si obe državi v marsičem podobni, saj sta obe majhni in z omejenimi naravnimi viri, imata podobno zgodovinsko ozadje, ponujata pa veliko poslovnih priložnosti - tako lahko korejskim podjetjem Slovenija predstavlja vrata v Evropo, Južna Koreja pa slovenskim v Azijo. Oba sta pozvala prisotna podjetja, naj med poslovnimi partnerji razširijo glas o priložnostih, ki jih slovenskim podjetjem ponuja Južna Koreja.
 

V nadaljevanju je Chong-Nam Ahn, podpredsednik KOIMA, predstavil prisotna korejska podjetja. KOIMA, korejsko združenje uvoznikov je ena pomembnejših gospodarskih organizacij v Južni Koreji, v katero je vključenih več kot 8500 korejskih uvoznikov iz 51 različnih sektorjev.


 

Direktor JAPTI, Igor Plestenjak in predsednik KOIMA, dr. Ju-Tae Lee sta podpisala tudi memorandum o sodelovanju med JAPTI in KOIMA. Obe strani se s podpisom obvezujeta, da si bosta v okviru svojih pristojnosti prizadevali ustvariti dobre razmere za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Južno Korejo. Namen sporazuma je okrepitev medsebojnega sodelovanja med obema institucijama, JAPTI in KOIMA, povečanje investicijskih aktivnosti ter pospeševanje gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Južno Korejo. »Podpisani dokument je okvir za še bolj poglobljeno gospodarsko sodelovanje med obema državama, kjer je še veliko priložnosti na različnih področjih. Prepričani smo, da bo današnji dogodek pomemben mejnik pri povečanju blagovne menjave in pričetku živahnejših medsebojnih naložbenih aktivnosti med Slovenijo in Južno Korejo,« je ob podpisu sporazuma poudaril Igor Plestenjak, direktor JAPTI. Z njim se je strinjal tudi dr. Ju-Tae Lee, predsednik KOIMA, ki je poudaril, da morajo gospodarstveniki obeh dežel izkoristiti njuno raznolikost in najti oziroma ustvariti poslovne priložnosti, ki jih je ogromno.
 
 

Po zaključku uradnega dela so potekala poslovna srečanja med slovenskimi in južnokorejskimi gospodarstveniki.
 

***

Da je priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Korejo veliko, pričajo številke. Slovenski izvoz v Korejo je bil lani vreden 38,6 milijona evrov, uvoz iz te države pa 205,6 milijona evrov. Vrednost tujih neposrednih investicij iz Slovenije v Južno Korejo je lani dosegla 4,3 milijona evrov, obseg korejskih tujih neposrednih investicij pri nas je lani znašal 3,4 milijona evrov. Značilnost  trgovinskih odnosov med Slovenijo in Korejo je tradicionalno izstopajoč primanjkljaj  v blagovni menjavi z Korejo, predvsem na račun uvoza korejskih avtomobilov, ki so leta 2011 znašali 77 odstotkov celotnega korejskega uvoza v Slovenijo.
 

V Aziji je Južna Koreja v letu 2011 postala tretja najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije (za Kitajsko in Indijo), pri slovenskem izvozu v države Azije pa ostaja tretja najpomembnejša izvozna partnerica (za Kitajsko in Indijo) in pred Hong Kongom. Sicer se je v letu 2011 Koreja uvrstila na 27. mesto najpomembnejših gospodarskih partnerjev Slovenije. 
 

Slovensko-južnokorejsko poslovno konferenco je organizirala Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ).

 

Foto: JAPTI