Nacionalni posvet: Oblikovanje prioritet transnacionalnega programa Srednja Evropa 2014-2020

torek, 16. april 2013

Vabimo vas na nacionalni posvet "Oblikovanje prioritet transnacionalnega programa Srednja Evropa 2014-2020", ki bo v četrtek, 25. aprila 2013, ob 8:30, v City Hotelu Ljubljana. Posvet bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, ki je uradni jezik programa. Udeležba je brezplačna.

Nacionalni posvet je organiziran z namenom

  • potrditve relevantnosti prepoznanih izzivov in potreb, ki se rešujejo s transnacionalnim sodelovanjem na območju Srednje Evrope;
  • potrditve ustreznosti strateških odločitev, sprejetih s strani programskih teles, na posameznih tematskih področjih;
  • zbiranja idej, rezultatov, predlogov glede nove generacije projektov, zlasti potencialnih aktivnosti in vključitve relevantnih deležnikov v transnacionalno sodelovanje na območju.

Vabljeni vsi nosilci razvojnih politik, predstavniki razvojnih institucij, še posebej vodilni in projektni partnerji.

Povezave:
Partners Dialogue
Program posveta
Guidance to Stakeholder Consultation
Delovno gradivo posvet
Project results 2007-2013
Slovenija v transnacionalnih programih
Central Europe 2014-2020 objectives.ppt


Spletna raziskava o oblikovanju prioritet transnacionalnega programa Srednja Evropa 2014-2020
S spletno raziskavo vas program Srednja Evropa vabi, da posredujete predloge konkretnih transnacionalnih tem in s tem obogatite že predlagane prioritete za sofinanciranje v obdobju 2014-2020.
Izpolnjevanje vprašalnika je možno do 30. aprila 2013 in vam ne bo vzelo več kot 10-15 minut.

Program Srednja Evropa spodbuja kot program EU kohezijske politike sodelovanje med regijami na območju Srednje Evrope. V obdobju med 2007-2013 program sofinancira 124 projektov s področja inovacij, okolja, energije, prometa in dostopnosti, demografskih sprememb ter kulturne dediščine.

Priprave na novo programsko obdobje 2014-2020 so že v polnem teku in vključujejo razprave v zvezi s pripravami na novi program. S tem procesom skuša pridobiti stališča in predloge deležnikov programa z različnih tematskih področij, da bi novi program v čim večji meri upošteval najpomembnejše regionalne izzive, potrebe in potenciale. Na podlagi teritorialne analize, izvedene v letu 2012, je že postavljen tematski okvir za prihodnje sodelovanje razvojnih institucij na področju inovacij, energije, okolja in prometa.

Povezava do vprašalnika.

Dodatne informacije:
Nina Caf
Ministrstry of Infrastructure and Spatial Planning
Spatial Planning Directorate
Langusova ulica 4, Ljubljana
Telefon: +386 1 478 70 68