Načrt podpore sektorju letalske industrije - za zeleno in konkurenčno industrijo

četrtek, 11. junij 2020


9. junija 2020 je bil  predstavljen vladni načrt za podporo sektorju letalske industrije. Načrt podpore obsega 15 mrd EUR pomoči, naložb ter posojil in garancij.

Kriza Covid-19 je letalski promet naglo zaustavila. V nekaj tednih so se svetovne letalske družbe soočale z velikimi finančnimi težavami in izgubo prometa, ki bi lahko leta 2020 presegla 280 mrd EUR, kar je postavilo pod vprašaj njihovo preživetje.

Kot izpostavlja Ministrstvo za gospodarstvo in finance, je kriza Covid-19 ogrozila tudi naročila za nove produkte letalske industrije ter vzdrževanje in izdelavo rezervnih delov. Trenutne napovedi za letalski promet ne predvidevajo vrnitve na raven pred krizo pred letom 2023. Poleg tega se letalska industrija spopada z izzivom ekološke tranzicije. Francoska in evropska letalska industrija imata osrednjo vlogo pri dekarbonizaciji svetovnega zračnega prometa.

V okviru načrta podpore sektorju letalske industrije so bile sprejete tri usmeritve s ciljem izdelave čistih letal in helikopterjev v Franciji z namenom, da Francija ohrani vodilni položaj na tem področju v svetu.

Prva usmeritev: odzivati se na izredne razmere s podpiranjem podjetij v težavah in zaščito zaposlenih

Z namenom zagotoviti podporo vsem podjetjem v sektorju in v izogib neplačilom bo še naprej na razpolago inštrument pomoči iz meseca marca, to so posojila z garancijo države, kot tudi sistem delne brezposelnosti. Izvozne garancije omogočajo, da se izognejo razveljavitvi naročil in prestavitvi naročil letal.

Glede izvoznih garancij bo omogočen moratorij na povračilo izvoznih kreditov za 12 mesecev, kar predstavlja povečanje likvidnosti za 1,5 mrd EUR za podjetja.

Podali so tudi pobudo EK naj v okviru OECD začasno sprosti modalitete povračil za nove nakupe letal Airbus. Podjetja bodo lahko počakala do 18 mesecev, preden bodo začela odplačevati izvozni kredit namesto običajnih 6 mesecev. Omenjen ukrep je vreden pr. 2 mrd EUR.

Za javna naročila za vojsko, policijo in civilno varnost bo angažiranih 832 mio EUR.

Druga usmeritev: investirati v MSP in zelo majhna podjetja, kar bo prispevalo k preoblikovanju sektorja

Cilj je pospešiti preoblikovanje MSP in zelo majhnih podjetij v sektorju letalske industrije, ki so ključnega pomena.

Vzpostavili bodo dva sklada. Prvi je investicijski sklad v višini 1 mrd EUR, drugi je spremljajoči sklad za digitalizacijo in robotizacijo v višini 300 mio EUR v treh letih.

Investicijski sklad v obliki lastnih skladov bo imel na razpolago 500 mio EUR sredstev, država bo dala 200 mio EUR na razpolago, industrialci pa 200 mio EUR. V interesu je, da bi bil sklad operativen že julija. 100 mio EUR naj bi dali na razpolago upravljavci skladov.

Tako naj bi dosegli 1 mrd EUR finančne zmogljivosti za posredovanje v lastniškem kapitalu in spodbujanje razvoja in konsolidacijo podjetij v tem sektorju.

Tretja usmeritev: investirati za zasnovo in proizvodnjo v Franciji, dekarbonizacija

Cilj je pospešiti dekarbonizacijo letalske industrije in da Francija postane ena najnaprednejših držav v čistih letalskih tehnologijah, s pripravo naslednjega tehnološkega preboja in nadaljevanje prizadevanj za zmanjšanje porabe goriva, elektrifikacije naprav in prehod na ogljično nevtralna goriva, kot je vodik.

Kot cilj so si zadali karbonsko nevtralno letalo v letu 2035 namesto leta 2050. Francija naj bi v prihodnjih letih postala evropska država, kjer se bodo snovala in proizvajala letala prihodnosti. Država nekarbonskih letal. Za podporo R&R in inovacijam v sektorju bo v prihodnjih treh letih vloženih 1,5 mrd EUR javnih pomoči. Podporo bo prejel Svet za raziskave civilnega letalstva CORAC.

Air France bo prejel 3 mrd EUR neposrednih posojil od države in garancijo države za posojila v višini 4 mrd EUR.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si