Načrt privatizacije za leto 2020

četrtek, 06. februar 2020

Načrt privatizacije za letošnje leto je sprejel Svet za privatizacijo in kapitalske projekte, kateremu predseduje PV Marković, dokončno pa ga je potrdila Vlada ČG konec januarja 2020.

Cilj samega načrta se kaže v želji po povečanju konkurenčnosti in učinkovitosti delovanja podjetij, spodbuditvi tujih naložb in podjetništva na vseh področjih, povečanju zaposlenosti in izboljšanja življenjskega standarda.   

1. Začetek priprave in izvedbe javnih razpisov za privatizacijo naslednjih podjetij:
  • Skupina hotelov "Budvanska riviera" AD Budva (prodaja delnic po prestrukturiranju),
  • Castello Montenegro" AD - Pljevlja (prodaja delnic),
  • Inštitut za železarsko metalurgijo AD - Nikšić (prodaja delnic in/ali dokapitalizacija),

2. Nadaljevanje priprave in izvedbe javnega razpisa za prodajo naslednjih nepremičnin:
  • Lokacija nekdanje vojašnice Radoje Dakić, Žabljak.

3. Naslednji poslovni subjekti bodo predmet ponudb borze:
  • Agrotransport - Podgorica;
  • Metal produkt - Podgorica;
  • Montenegroturist AD - Budva;
  • Crnagoracoop - Danilovgrad;
  • Nov tobačni kombinat - Podgorica in
  • Kotor projekt - Kotor.

Realizacija privatizacijskega načrta iz leta 2019 (pdf)

Pripravila:
mag. Petra Gradišek    
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si