Najboljša ameriška mesta za podjetnike v 2020

petek, 04. december 2020


Slovenian American Business Association – SABA iz Clevelanda od marca 2020 spremlja gospodarsko situacijo v ZDA v času pandemije in vpliv le-te na (ne)razvoj gospodarstva ter prilagajanje podjetij in tudi mest, okrajev in ameriških zveznih držav na tako imenovani “new normal”. So pa si ekonomski analitiki enotni, da nova ekonomija v ZDA (in drugje po svetu) ne bo več ista ekonomija kot smo jo poznali do sedaj.

Ena od analiz zajema podatke o mestih, ki so postala (ali ostala) zanimiva za nove podjetnike ali startup-e, in panogah, ki beležijo porast v delovanju v času pandemije.

Analize glede “novega podjetniškega duha” ali startup-ov pokažejo zanimiv razvoj registracij ali organizacij le-teh v ZDA. Iz teh analiz je razvidno, kako pandemija COVID-19 in z njo povezane omejitve glede delovnih mest in gospodarstva nasploh na novo opredeljujejo mapo prihodnosti glede priložnosti podjetnikov v ZDA.

Pojavita se dva dejavnika in sicer, da se je v velikih mestih ZDA izravnala dejavnost podjetij ter da se je povečalo število podjetnikov v mestih, ki pred pandemijo niso bila na zemljevidu podjetnikov kot željena lokacija. Oba dejavnika sta povezana s statistiko ali analizo števila novih podjetnikov v primerjavi s celotnim številom podjetnikov na eni lokaciji. Od velikih mest je v tem razmerju med novimi in vsemi podjetniki na eni lokaciji doživelo največji padec mesto New York in sicer za 2,7 % in za njim San Francisco za 2,1 % (primerjava med 2019 in 2020).

Na drugi strani pa določena mesta beležijo velik porast razmerja med novimi in vsemi podjetniki, kjer izstopa mesto Miami – Fort Lauderdale s kar 51 % povečanjem deleža novih podjetnikov. Sledi mu Salt Lake City s 26 % povečanjem, Huston z 21 % in Dallas – Fort Worth z 20 % povečanjem.

Mesto San Francisco ostaja na vrhu pri registraciji IT podjetij (15 %), sledijo mu zelo zanimiva mesta kot so Los Angeles s podjetji iz zabaviščne stroke (13 %), Boston, ki se lahko pohvali z 18 % novih podjetij s področja zdravstvenega varstva, v New York Cityju izstopajo mediji s 13 % in seveda finance z 12 %.

Analize tako pokažejo neke nove podatke glede »prerazporeditve« gospodarskih središč iz tradicionalno močnih centrov na nove lokacije, kar je mogoče lahko tudi uporaben podatek za slovenske podjetnike, ki se odpravljajo na trg ZDA.

Pripravil:
Jurček Žmauc
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com