Navodila ASUGI za podjetja verige preskrbe s hrano in za dostavo živilskih izdelkov na dom

torek, 21. april 2020


Zdravstveno-univerzitetno podjetje za Tržaško in Goriško (ASUGI) je poslalo okrožnico, ki vsebuje nekaj praktičnih navodil v zvezi z dostavo obrokov in prehrambenih izdelkov na dom ter s proizvodnjo hrane.
 
Dostava hrane na dom
Kar zadeva dostavo hrane na dom, mora biti v načrtu podjetja za samokontrolo HACCP predviden poseben postopek, ki navaja specifična tveganja, povezana s prevozom. Ta dokument mora biti prisoten tudi v prevoznih sredstvih, ki se uporabljajo za dostavo. Poleg tega je treba upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za vzdrževanje verige hlada ali toplote.

Za voznike morajo v vozilu biti razpoložljiva hidroalkoholna razkužila in papirnate brisače. Priporočamo uporabo za to primernih posod za enkratno uporabo, skladnih s pravilnikom CE št. 1935/04.

Pomembna je navedba morebitnih alergenov, tudi v primeru prodaje na daljavo.

Osebje mora nadalje uporabljati tudi rokavice in maske za enkratno uporabo ali ustrezno zaščito za nos in usta, upoštevana pa mora biti tudi minimalna varnostna razdalja 1 metra.

Proizvodnja hrane
Osebje, ki dela v prostorih za živila, mora biti s pismenimi navodili obveščeno in usposobljeno o preventivnih ukrepih glede virusa COVID-19.

Osebje, ki ima vročino ali ima simptome bolezni, ne bi smelo delati in mora o svojem stanju poročati delodajalcu.
 
Dobre higienske prakse

  • higiena rok (pranje z milom in vodo za vsaj 40 sekund);
  • pogosta uporaba hidroalkoholnih razkužil;
  • higiena dihal (pokrivanje nosu in ust v primeru kihanja ali kašlja, odstranjevanje robčkov in umivanje rok);
  • pogosto čiščenje / razkuževanje delovnih površin, ročajev in vrat;
  • izogibanje tesnemu stiku z vsemi, ki kažejo simptome bolezni dihal s kašljanjem in kihanjem;
  • pogosta menjava rokavic in razkuževanje rok med menjavami. Uporaba rokavic ne nadomesti pravilne higiene rok, ki jo moramo zagotavljati z uporabo mila in vroče vode. Uporaba razkužil ne nadomešča čiščenja rok z umivanjem;
  • ohranjanje razdalje vsaj enega metra med zaposlenimi, če je mogoče z razdaljo med samimi delovnimi mesti in uporabo vseh potrebnih osebnih zaščitnih sredstev (maske, rokavice, mreže za lase, rokavice itd.);
  • omejevanje števila osebja, ki je prisotno na območju priprave, in, po možnosti, delo v izmenah, da se omejijo stiki in pretirana gneča.

 
Priporočamo vam, da se obrnete na svojega referenčnega tehnika in da se držite postopkov iz že poslanih in objavljenih varnostnih protokolov na spletni strani Združenja.

Sporočilo zdravstvene ustanove TS-GO ASUGI je dostopno na spletni strani SDGZ.

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it