Nekateri jekleni izdelki, prevlečeni z organskimi premazi s poreklom iz Kitajske

petek, 23. december 2011
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 373 z dne 21.12.2011, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov, prevlečnih z organskimi premazi, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN ex7210 70 80, ex7212 40 80, ex 7225 99 00 in ex 7226 99 70, s poreklom iz Kitajske.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.1.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.