Nekateri sistemi grafitnih elektrod – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

četrtek, 18. februar 2021
V Uradnem listu EU C 57 z dne 17.2.2021 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Kitajske.
  
Izdelek v tej preiskavi so grafitne elektrode, ki se uporabljajo za električne peči, nasipne gostote 1,5 g/cm3 ali več in električne upornosti 7,0 μ.Ω.m ali manj, ter šobe, ki se uporabljajo za take elektrode, ne glede na to, ali so uvožene skupaj ali ločeno. Izdelek se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 8545 11 00 in ex 8545 90 90 (oznake TARIC 8545110010, 8545110015, 8545909010 in 8545909015).
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoje mnenje posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopne na tej strani AD680.