Nepovratni prispevki za podjetja, katerim se je promet nižal zaradi koronavirusa

ponedeljek, 15. junij 2020


T.z. »Uredba za ponovni zagon« predvideva izplačilo nepovratnega prispevka za samozaposlene (podjetja in samostojni poklici), ki so utrpeli večje nižanje prometa, vezanega na koronavirus.

Kdaj?
Ne gre za t.z. “click day”. Prošnje je možno vlagati le v elektronski obliki (Entratel ali preko spletne strani davčne uprave) od 15. junija 2020 do 13. avgusta 2020.

Kdo so upravičenci? (subjektivni predpogoj)
Vsi aktivni gospodarski subjekti, ki v letu 2019 niso presegli prihodkov ali honorarjev v višini petih milijonov evrov.

Pozor
Za člane in stranke katerim vodimo računovodstvo pri Servisu, bomo poskrbeli za vložitev prijave. Ostali interesenti nas morajo najprej pooblastiti za elektronski dostop do davčnega predala ali za elektronsko fakturiranje, sicer vložitev ni možna.

Kakšen je pogoj, da lahko koristite prispevek? (objektivni predpogoj)
Do prispevka so upravičeni subjekti katerih promet (vsem izdanim računom za storitve je potrebno odšteti morebitne dobropise) in dnevni izpiski za mesec april 2020 so vsaj za tretjino nižji od zneska prometa (in dnevnih iztržkov), v mesecu aprilu 2019.

Nepovratni prispevek ni podvržen obdavčenju, tako za dohodnino kot za davek IRAP.

Dodatne informacije

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it