Nizozemska vodilna v spletni prodaji

ponedeljek, 22. februar 2021

Že skoraj tretjina svetovnega prebivalstva nakupuje preko spleta. Dejstvo je mogoče pripisati deloma Nizozemcem, ki so najbolj navdušeni spletni kupci v Evropi. Nizozemska se ponaša z drugim najboljšim okoljem za spletno prodajo na svetu.

Na svetuje v letu 2019 preko spleta kupovalo že 1,5 mrd ljudi, kar predstavlja 27 odstotkov prebivalstva, starejšega od 15 let ter 7 odstotno rast prodaje v primerjavi s preteklim letom. Med državami še vedno obstajajo razlike v deležu prebivalstva, ki kupuje preko spleta. V evropskih državah z visokim dohodkom je delež prebivalstva višji od polovice, v državah z nižjimi dohodki pa je delež prebivalstva le 2 odstoten.

V svetovnem merilu je bila vodilna Nizozemska, kjer v primerjavi z državami kot so Danska, Združeno kraljestvo ter Kitajska, prevladuje ugodno poslovno okolje za spletno prodajo. Pogoje, po podatkih Združenih narodov, ustvarja varna in dobra ter vsem dostopna internetna povezava, bančne storitve ter zanesljive poštne storitve.

Po podatkih Evropske komisije vsaj 91 odstotkov Nizozemcev, starejših od 16 let občasno kupuje izdelke na spletu, kar predstavlja kar 9 odstotno rast v primerjavi z letom 2015. 80 odstotni delež ima Belgija, ki zaseda osmo mesto, evropsko povprečje deleža prebivalstva pa je 72 odstotkov. Državi kot sta Italija in Bolgarija dosegata manj kot polovico prebivalstva, ki nakupuje preko spleta.

Na spletno prodajo vpliva tudi pandemija. Posledice se kažejo v večjem deležu spletne prodaje ter spremembi nakupnega vedenja. Delež nakupov blaga je namreč prvič presegel delež storitev. Na začetku leta 2020 je kar 64 odstotkov evropskih spletnih kupcev kupovalo oblačila ali obutev, kar je precej več od 32 odstotnega deleža kupcev, ki so kupovali dostop do filmskih in televizijskih vsebin. Tretje mesto z 29 odstotki zasedajo naročila hrane iz restavracij.

Vir: D&B Hoovers News

Več informacij o globalnih trendih na področju IKT