Nizozemski Porthos je zaprosil za 2 mlrd EUR državne pomoči

torek, 19. januar 2021

4 podjetja, vključena v projekt zajema in shranjevanja ogljika Porthos v Rotterdamu, so se konec leta 2020 prijavila na nizozemsko dražbo SDE++ (shema subvencioniranja trajnostnega prehoda na energijo) in skupaj zaprosila za 2 mlrd EUR državne podpore. Porthos želi od leta 2024 naprej shraniti 2,5 mio ton CO2 letno iz lokalne industrije na osiromašenih plinskih poljih v Severnem morju.

V projekt so vključena podjetja Air Liquide, Air Products, ExxonMobil in Shell. Vsa 4 podjetja upajo, da jim bo država sredstva dodelila prihodnjo pomlad. To naj bi tudi odprlo pot končni odločitvi glede naložbe v letu 2022.

Porthos je skupno podjetje med pristaniščem Port of Rotterdam, Gasunie in EBN. Shell, Air Liquide, Air Products in ExxonMobil pa so projektni partnerji v okviru sporazumov, obnovljenih novembra 2019.
 
Med leti 2008 in 2019 je bilo preko SDE++ sheme dodeljenih približno 4,5 mlrd EUR sredstev. Zaradi teh projektov je v ozračju končalo približno 42 mio ton CO2 manj. Z manj kot polovico te vsote bi projekt Porthos lahko dosegel skoraj enako zmanjšanje, oziroma približno 37 mio ton CO2 v 15-letnem obdobju.

Postopki izdaje vseh dovoljenj projekta Porthos naj bi se zaključili do konca leta 2021. Medtem bo Porthos delal na tehničnih pripravah za polaganje cevi na kopnem in na morskem dnu, gradil kompresorsko postajo in pripravljal ploščad na morju.

Dosedanje razvojno delo projekta vključuje predložitev presoje vplivov na okolje (EIA) in različne vloge za dovoljenja ter dogovore med štirimi projektnimi partnerji glede uporabe sistema Porthos. EU je tudi obljubila financiranje projekta v višini 102 mio EUR.

Na nizozemskem prvem razpisu v okviru SDE++ sheme, ki je potekal decembra 2020, je bila ocena projekta podana glede na prihranjene emisije ogljika in ne na stroške obnovljive energije. To je odprlo pot neobnovljivim tehnologijam, kot sta zajemanje in shranjevanje ogljika.

Nizozemska vlada je za SDE++ shemo v obdobju 2020 in 2025 namenila približno 30 mlrd EUR, saj želi doseči svoje podnebne cilje. Zajemanje in shranjevanje CO2 pa je eden najcenejših načinov za kratkoročno doseganje podnebnih ciljev.

V skladu s podnebnim sporazumom Nizozemske, naj bi polovico znižanj CO2 v nizozemski industriji do leta 2030 dosegli z zajemanjem in shranjevanjem ogljika, drugo polovico pa z učinkovitostjo, elektrifikacijo, sončnimi in vetrnimi elektrarnami ter obnovljivim vodikom.

Projekti shranjevanja ogljika so potrebni za projekte modrega vodika, ki zajemajo emisije CO2 med proizvodnjo s pomočjo reformacije pare.

Konec leta 2020 je Norveška odobrila financiranje 2,9 mlrd USD vrednega projekta Northern Lights, ki so ga podprla podjetja Equinor, Shell in Total. Začetek obratovanja je predviden do leta 2024, začetna zmogljivost vbrizga pa je ocenjena na 1,5 mio ton letno.

Družbi Equinor in ThyssenKrupp sta 12. januarja 2021 zaključili študijo izvedljivosti dobave modrega vodika v nove peči v največji nemški jeklarni v Duisburgu. V študiji so opredelili tri lokacije za proizvodnjo modrega vodika na Nizozemskem in v Severni Nemčiji, ki bi lahko dekarbonizirani vodik dobavljale po 2,1 EUR na kg do leta 2027, CO2 pa bi dobavljali na Norveško ali v Rotterdam.

Viri: Factiva, PortNews, Platts Commodity News

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike in obnovljivih virov energije