Notranji poleti in potovanja v ZDA v času koronavirusa

torek, 14. april 2020


Za razliko od zelo omejenih poletov v EU se v ZDA notranji poleti in potovanja iz države v državo še vedno izvajajo. Popolnoma so se leti in potovanja ukinili le v zveznih državah New York, New Jersey in Connecticut, kjer so tudi največja žarišča okužb s koronavirusom.

Pred izvedbo ali iskanjem notranjega leta ali kakšne druge oblike potovanja iz države v državo (za slovenske podjetnike, ki še poslujejo na trgu ZDA) v SABA predlagamo ogled spletne strani www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html, na kateri CDC – Centres for Diseas Control and Prevention objavlja navodila pred izvedbo notranjih poletov in drugih vrst potovanj.

#stay home ali #ostanidoma je splošno navodilo za življenje v ZDA, a poslovne potrebe narekujejo tudi obiske določenih lokacij izven matične zvezne države in se v SABA, če je le možno, poslužujemo osebnih prevozov, drugače pa sproti spremljamo navodila in omejitve gibanja s strani CDC, zvezne vlade, guvernerjev določene zvezne države kot tudi vodstev okrajev in mest.

Ker pri SABA pričakujemo, da poleti iz Evrope v ZDA ne bodo tako hitro odobreni, sporočamo slovenskim podjetjem, ki imajo svoje filiale tudi v ZDA, da v bodoče lahko koristijo usluge vodstva, članov in podpornikov SABA, ki se nahajajo v ZDA in jim je mobilnost po ZDA dovoljena in omogočena.

Dodatne informacije:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com