Nova pravila za omejitev izpostavljenosti škodljivim snovem na delovnem mestu

torek, 13. februar 2024
  

Evropski parlament je sprejel nova pravila za omejitev izpostavljenosti svincu in diizocianatom na delovnem mestu


V EU je vsako leto približno 50 000 do 150 000 delavcev izpostavljenih svincu in 4,2 milijona delavcev diizocianatom. Novi zakon, o katerem so se države članice že dogovorile in ki je bil danes sprejet s 589 glasovi za, 10 glasovi proti in 40 vzdržanimi glasovi, bo z znižanjem mejnih vrednosti izpostavljenosti tem snovem učinkoviteje varoval zdravje delavcev. 
 
Obe snovi se pogosto uporabljata za obnovo stavb in proizvodnjo baterij, vetrnih turbin ter za izdelavo lažjih električnih vozil. Z omejevanjem izpostavljenosti tem kemikalijam EU varuje delavce, ki delajo na področju zelenega prehoda. 
 
Izpostavljenost svincu lahko vpliva na plodnost žensk in moških ter razvoj ploda. Poškoduje lahko tudi živčni sistem in ledvice ter povzroča visok krvni tlak. 
 
Nove mejne vrednosti, prvič posodobljene po letu 1982, bodo določene na manj kot četrtini sedanjih vrednosti: mejna vrednost za poklicno izpostavljenost bo znašala 0,03 mg/m3, biološka mejna vrednost pa 15 µg/100 ml. 
 
Evropska komisija bo morala te mejne vrednosti v petih letih spremeniti, da bi bolje zaščitila delavke v rodni dobi in pri tem upoštevala najnovejše rezultate znanstvenih raziskav. 
 
Dizocianati so škodljivi za zdravje delavcev; so eden najpogostejših vzrokov za poklicno astmo in lahko povzročijo alergijske reakcije. 
 
Novi zakon določa mejno vrednost poklicne izpostavljenosti diizocianatom pri 6 µg NCO/m3 (največja koncentracija, ki ji je delavec lahko izpostavljen v osemurnem delovnem dnevu) in pri 12 µg NCO/m3 za kratkotrajno izpostavljenost (tj. v obdobju 15 minut). Evropska komisija bo te mejne vrednosti pregledala do leta 2029. 
 
Nekateri delavci so bili svincu izpostavljeni več let in so se jim v krvi nabrale ravni svinca, ki so precej višje od katere koli nove mejne vrednosti. Za boljšo zaščito zdravja teh delavcev bo treba redno opravljati zdravniške preglede, da se ugotovi, ali lahko še naprej opravljajo naloge, ki vključujejo izpostavljenost svincu. 
 
Nikolaj Villumsen, vodilni poslanec Evropskega parlamenta za ta dokument, je dejal: "Danes smo dosegli resnične in konkretne rezultate, ki jih bodo čutili milijoni. Ne zgodi se vsak dan, da lahko zagotovimo boljše delovno okolje za več kot štiri milijone zaposlenih. Poleg tega je to pokazatelj, kako lahko zagotovimo, da bo zeleni prehod socialno pravičen - pravi korak naprej pri zaščiti delavcev." 
 
Več: Zakonodajna resolucija 

 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini