Nove COVID-19 omejitve vstopa v Avstrijo

četrtek, 17. december 2020


Z 19. decembrom 2020 bo v Avstriji stopil v veljavo nov odlok o COVID-19 omejitvah vstopa v Avstrijo. Na seznamu varnih držav (le 10) ni Slovenije.

To pomeni, da bodo morale vse osebe, ki vstopajo v Avstrijo iz Slovenije (ali so bile v njej zadnjih 10 dni) nemudoma nastopiti z 10 dnevno KARANTENO. Ta se zaključi, ko je predložen veljavni negativni test (lahko PCR ali antigenski), ki je lahko opravljen najprej 5 dan po vstopu (stroške testa poravna oseba sama).

Pri vstopu je potrebno imeti s sabo ustrezen karantenski dokument (Prilogi E/ F v DE/EN jeziku) s priporočilom, da je vnaprej natisnjen in izpolnjen.

Glede splošne omejitve vstopa pa velja na avstrijski strani nekaj IZJEM (izpostavljamo le tiste, ki se nanašajo bolj na gospodarstvo:

Osebe, ki vstopajo iz poslovnih razlogov: tudi te morajo ob vstopu v Avstrijo razpolagati z veljavnim negativnim testom (ki ni starejši od 72 ur), sicer nemudoma nastopijo z 10 dnevno karanteno, dokler testa ne opravijo (lahko pa ga opravijo takoj).

Vzorec zdravstvenega potrdila (Prilogi C/DF v DE/EN jeziku):
Nadalje odlok/omejitve ne veljajo za:
  • prost prevoz blaga in oseb
  • tranzitne potnike
  • delavce migrante (vsaj enkrat mesečno vstop/vrnitev; potrdilo Pendler)
  • vozači (vsaj enkrat mesečno, potrdilo Pendler) iz družinskih, izobraževalnih in študijskih razlogov
  • nepredvidljivi, neprestavljivi in posebej upoštevajoči družinski razlogi.


Dodatne informacije glede vstopa v Avstrijo so na razpolago na: file:///C:/Users/a759/Downloads/201216_FAQ_Reisen_Tourismus.pdf ali na http://www.dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=6151.

Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju   
E: dusan.psenicnik@gov.si