Nove omejitve vstopa v Avstrijo

torek, 09. februar 2021
 

Vstop v Avstrijo


Z 10. februarjem 2021 bo v Avstriji stopila v veljavo novela odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v Avstrijo (COVID-19 Einreiseverordnung, 52/2021; konsolidirano besedilo tukaj). Izpostavljamo dele ureditve, ki je relevantna za gospodarske subjekte.  Na seznamu varnih držav za Avstrijo (priloga A) ostaja le 9 držav: Avstralija, Finska, Grčija, Islandija, Nova Zelandija, Norveška, Južna Koreja, Singapur in pa Vatikan: Slovenije torej ni na avstrijskem seznamu varnih držav.

1. REGISTRACIJA: vsaka oseba mora pred vstopom v Avstrijo izvesti e-registracijo vstopa (Einreiseformular oz. Pre-travel-Clearence) in sicer v el. obliki na spletni strani v nemškem ali angleškem jeziku. Prejela bo avtomatično generirano potrdilo, ki ga bo v elektronski ali natisnjeni obliki predložila nadzornim organom na meji. Le v izrednih razmerah je dopustno ta obrazec izpolniti in predložiti nadzornim organom na meji v fizični obliki. Podatki v platformi bodo izbrisani po 28 dneh. Registracija vstopa ni potrebna zgolj v primerih spodaj navedenih izjem, za katere predmetni odlok ne velja.

2. SPLOŠNO PRAVILO: oseba, ki prihaja iz države/območja EU/EGP, ki ni na avstrijskem seznamu varnih držav (oz. je bila v njem v zadnjih 10 dneh),  mora že (NOVO) ob vstopu v Avstrijo predložiti zdravniško potrdilo o negativnem testu (v nemškem ali angleškem jeziku) ali negativni COVID-test izdan v Avstriji (NOVO - testne postaje, lekarne). Pri tem se upoštevajo tako molekularnobiološki (PCR) kot hitri antigenski testi (HAT), ki niso starejši od 72 ur  (od odvzema vzorca). Če negativnega testa ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje. Obenem takoj nastopi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5. dan po vstopu (stroške testa poravna oseba sama).

Posebno obravnavo ob vstopu v Avstrijo imajo: humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih razlogov, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov ter tujci s posebno legitimacijsko izkaznico (npr. diplomati); vendar morajo tudi oni ob vstopu predložiti veljavni negativni test, sicer nastopijo z 10 dnevno karanteno, dokler ga ne opravijo (lahko takoj, brez 5 dnevnega odloga).

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno  upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom.

3. DRUGE DRŽAVE: osebi, ki prihaja iz preostalih (tretjih) držav (po novem tudi UK), ki ni na avstrijskem seznamu varnih držav,  je vstop v Avstrijo načeloma prepovedan. Vstop je dopusten torej le za osebe, ki prihajajo iz seznama varnih držav oz. verodostojno dokažejo, da so bile izključno v njej v zadnjih 10 dneh. Obenem velja podobna posebna obravnava pretežno že zgoraj omenjenih oseb (poslovni razlogi ipd.), za katere se poleg registracije uporablja splošno pravilo iz 2. točke.

4. NOVO - Migranti/Pendlerji: Z 10. 2. 2021 se zaostruje (do sedaj izjema) obravnava rednih migrantov (prečkanje meje vsaj enkrat mesečno) zaradi poklicnih razlogov, udeležbe pri šolskem pouku ali študiju ali zaradi družinskih razlogov ali obiskov življenjskega partnerja. Tudi zanje obvezna registracija, ki pa velja 7 dni (če se po dani podatki ne spreminjajo), dodatno pa morajo predložiti negativni test, ki ne sme biti starejši od 7 dni. Če negativnega testa ne more predložiti, mora oseba nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje, vendar v tem času ni v karanteni. Te registracije bodo mogoče od 7.2. dalje. Interpretacija rednih delovnih migrantov je v Avstriji zelo široka, dokazuje pa se z naslednjim formularjem (Berufspendler).

5. IZJEME: Odlok še naprej ne velja (§8) med drugim za prost prevoz blaga in oseb, tranzit preko Avstrije brez postankov, posadke/osebe repatriacijskih prevozov/letov, vključno s sodelujočimi varnostnimi organi, vstop potnikov intervencijskih vozil, vozil v javnih službah, vstop oseb, ki prihajajo iz Avstrije in tuj teritorij prečkajo brez postanka za dosego končnega cilja v Avstriji ter pri prehodih meja iz nekaterih avstrijskih območij (DE trikotnik). Splošne izjeme od odloka prav tako (§7) ostajajo kot že prej nepredvidljivi, neprestavljivi, in posebej upoštevajoči družinski razlogi (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih, redni obiski življenjskega partnerja), za predvidljive dogodke v tem krogu pa veljajo nova splošna pravila pri vstopu. Iz razloga izstopa iz Avstrije se lahko karantena predčasno prekine (če se pri tem tveganje okužbe v največji meri zmanjša).

Naj omenimo še, da je v Avstriji v okviru t. i. soft-lockdown, ki je nastopil z 8. 2. 2021, še vedno potrebno upoštevati določene omejitve oz. preventivne ukrepe, vključno z omejenostjo gibanja med 20.00 in 6.00 uro, min. razdaljo 2 m, nošenjem FFP2 maske v trgovinah, pri javnem prevozu itd.

Prijave za množično (brezplačno testiranje) v Avstriji so možne na povezavi.
Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v Avstriji v naslednjih lekarnah.
Podrobneje o ukrepih/ureditvi v Avstriji na straneh pristojnega ministrstva.
 

Vstop v Slovenijo


Glede ponovnega vstopa v Slovenije iz Avstrijo (ki je označena kot rizično območje), pa na podlagi aktualnega Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo (Ul. RS št. 15/2021 in 17/2021), ki je stopil v veljavo 6. februarja 2021, še naprej velja splošno pravilo negativnega testa (PCR ali hitrega antigenskega testa (HAT), če je slednji opravljen v EU ali državah Schengenskega območja), ki ne sme biti starejši od 48 ur (PCR) ali 24 ur (HAT) od odvzema brisa ter zožen obseg izjem:
 • opravljanje nalog mednarodnega prevoza;
 • prosti pretok blaga ali oseb (zapusti Slovenijo vsaj  v 8 urah po vstopu);
 • tranzit (zapusti Slovenijo vsaj v 6 urah po vstopu);
 • oseba z diplomatskim potnim listom
 • predstavnik tujega varnostnega organa;
 • NOVO: pripadniku Slovenske vojske, policije, ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo/službene poti v tujini (potreben test, pogoje osamitve do izvida zagotovi delodajalec)
 • oseba pripeljani z reševalnim ali sanitetnim vozilom;
 • humanitarna pomoč/službe za zaščito in reševanje/gasilci ipd. (vračanje vsaj v 48 urah);
 • otroku do 13 let, ki je v spremstvu upravičene odrasle osebe;
 • dvolastniki zemljišč (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 8 urah po vstopu); in

NOVO
 • če prihajajo iz države članice EU/schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je nižja kot v Sloveniji (stanje 6/7.2.2021: Avstrija - 210 in Slovenija - 745; torej tudi iz Avstrije), za:
 1. dnevne delavce migrante (vračanje vsaj v 14 urah po vstopu; podpisano dokazilo delodajalca "Berufspendler" oz. izjava);
 2. dnevno ali občasno prehajanje meje zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali raziskovanje (dokazilo institucije, dopustno nujno spremstvo mladoletne osebe);
 3. državljan EU/Schengen, ki prihaja iz teh dežel, kjer je opravljal varstvo in pomoč podpore potrebnim osebam, oskrbo ali nego družinskih članov, starševski stik in stik z otrokom, vzdrževalna dela na objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali v uporabi, ali odpravlja neposredno nevarnost (vračanje vsaj v 12 urah); in
 4. izvedbo zdravstvene storitve v Sloveniji  (dopustno nujno spremstvo mladoletne osebe).
 • če pa je njihova 14-dnevna incidenca primerov okužbe višja kot v Sloveniji, potem je vstop v Slovenijo brez karantene mogoč ob predložitvi negativnega PCR ali HAT testa, ki ni starejši od 7 dni.

Lokacije za testiranje v Sloveniji na povezavi.
Podrobneje o ukrepih na spletni strani Vlade RS ter Veleposlaništva RS na Dunaju.

Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju  
E: dusan.psenicnik@gov.si