Novi podpredsednik Rusko-Slovenskega Poslovnega sveta je postal Vladimir Putkin

torek, 22. september 2020


Vladimir Putkin je bil na položaj podpredsednika imenovan 15. septembra 2020. Rusko-Slovenski poslovni svet je prostovoljno združenje ruskih podjetij in posameznikov, ki poslujejo z Slovenijo. Njegov osnovni namen je povezovanje podjetij, ki poslujejo s Slovenijo, pa tudi krepitev medsebojnih kulturnih in znanstvenih vezi ter ideje slovanstva in tradicionalnih odnosov med obema državama.

Osnovno poslanstvo Poslovnega sveta je spodbujanje sodelovanja med ruskimi in slovenskimi podjetji, pospeševanje integracije ruskih podjetij v gospodarsko in širše javno življenje Slovenije ter s tem v notranji trg EU.

Poslovni svet povezuje in spodbuja sodelovanje med člani in podpira navezovanje novih poslovnih kontaktov, informira člane o poslovnih priložnostih v Sloveniji in Rusiji, informira ciljna ruska podjetja o investicijskih priložnostih v Sloveniji in sodeluje s ruskimi oblastmi pri vzpostavljanju stimulativnega poslovnega okolja za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med Rusijo in Slovenijo.

Vir: tpprf.ru/ru/interaction/business_councils/euro/slovenia/

Pripravila:
mag. Anastasia Putkina
Direktorica Rusko-slovenskega poslovnega Kluba Togliatti
E: putkina.anastasia@mail.ru