Novi tržni standardi EU za živila, ki sestavljajo zajtrk

torek, 06. februar 2024


Že lani aprila je Evropska komisija predlagala tako imenovano direktivo o zajtrku, ki bi določila pravila o sestavi, prodajnih imenih, označevanju in predstavitvi živil, ki običajno sestavljajo zajtrk.

Zdaj so se o predlogih direktive dogovorili Evropska komisija, Evropski Svet in Evropski parlament, ter predlagali nove tržne standarde za med, sadne sokove, marmelade in mleko. Standardi naj bi zagotovili njihov prost pretok na notranjem trgu, hkrati pa potrošnikom pomagali pri ozaveščeni izbiri.  
 

Novi tržni standardi za med, sadne sokove, marmelade in mleko 

Medene mešanice 

Medene mešanice bodo morale imeti obvezno oznako države porekla z odstotnim deležem posameznega porekla. Države članice EU bodo lahko zahtevale samo navedbo za 4 največje deleže, če bodo ti predstavljali več kot 50 % mešanice.

Evropska komisija namerava uvesti tudi usklajene metode analize za odkrivanje ponarejanja medu s sladkorjem, kar bo omejilo goljufive prakse in povečalo preglednost prehranjevalne verige.

Preiskava in nadaljnje poročilo EU je razkrilo, da je bila lani skoraj polovica medu, uvoženega v države EU ponarejena, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je 60 % vzorcev mešanih z dodanimi sladkorji. 46 % vzorcev ni izpolnjevalo tako imenovane direktive o medu, zakonodaje, ki določa, kaj se lahko označi kot med.


 

Sadni sokovi 

Za sadne sokove bodo na voljo bodo 3 nove kategorije:
  • sadni sok z zmanjšano vsebnostjo sladkorja
  • sadni sok z zmanjšano vsebnostjo sladkorja iz koncentrata
  • zgoščeni sadni sok z zmanjšano vsebnostjo sladkorja.

Te nove oznake bodo potrošnikom omogočile, da izberejo sok z vsaj 30 % manj sladkorjev.
 

Marmelade 

Obvezna količina sadja v marmeladah se bo povečala s 350 g na 450 g na kg. Pri ekstra marmeladah se bo povečala s 450 g na 500 g.
 
To bo potrošnikom v EU izboljšalo minimalno kakovost in zmanjšalo vsebnost sladkorja v teh izdelkih.


 

Mleko 

Da bi poenostavili označevanje, bo z novimi standardi odpravljena tudi razlika med evaporiranim in kondenziranim mlekom. Kondenzirano mleko je mleko, ki mu je odvzeta voda ter dodan sladkor, evaporirano mleko pa je mleko, ki mu je odvzeta voda ter ni sladkano.

Dovoljeno bo tudi dehidrirano mleko brez laktoze.

 

Cilji in roki uvedbe novih standardov 

S posodobitvijo tržnih standardov in norm EU ne namerava samo okrepiti obstoječa pravila, ampak tudi evropsko proizvodnjo in koristi za potrošnike.

EU si z novimi standardi prizadeva, da bi bilo označevanje izvora bolj jasno, vsebnosti sladkorja manjše ter delež vsebnost sadja večji. S tem bi spodbujali k bolj ozaveščenim odločitvam potrošnikov.

Politični dogovor, ki so ga dosegli Evropski parlament, Evropski Svet in Evropska Komisija, morajo zdaj uradno potrditi še so-zakonodajalci.

Države članice EU bodo imele 18 mesecev časa, da prenesejo nove določbe v nacionalno zakonodajo in še 6 mesecev, preden začnejo veljati po vsej EU.

Z novimi pravili bo EU lahko omejila goljufive prakse in zagotovila preglednejšo prehranjevalno verigo v korist evropskih proizvajalcev.


Viri: Factiva, MarketLine

 

Preberite tudi: 

Globalni trendi na področju hrane in pijačeZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: