Novi zakon za zaščito domačega trga v Avstriji

ponedeljek, 14. februar 2011


Avstrija in Nemčija sta še zadnji državi članici EU, kjer veljajo še do 1. maja 2011 omejitve pri svobodnem pretoku storitev za vzhodnoevropske države članice, ki so pristopile leta 2004, torej za Slovenijo, Estonijo, Litvanijo, Letonijo, Češko, Poljsko in Madžarsko. Čeprav veljajo omejitve do 1. maja 2011, pa dela že danes v Avstriji okoli 88.000 napotenih delavcev iz navedenih držav na podlagi posebnih dovolilnic, po 1. maju pa pričakujejo še dodatnih 20.000 do 25.000 napotenih delavcev.

Da bi zaščitili domači trg pred tujimi podjetji, ki bi lahko preplavili avstrijski  trg z dumpinškimi cenami, bo 1. maja 2011 začel veljati novi Zakon o boju proti plačnemu in socialnemu dumpingu, v originalu "Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz", ki naj bi preprečil nepošteno konkurenco. Z novim zakonom bo Avstrija poskrbela, da bodo veljali enaki pogoji na trgu delovne sile, ki bodo zagotovili pošteno gospodarsko konkurenco in odvajanje dajatev in socialnih prispevkov.

Tako bodo morali imeti delodajalci za napotene delavce vso zahtevano dokumentacijo v nemškem jeziku na delovnem mestu v Avstriji, da bodo lahko ob vsakem času dokazovali, da so napoteni delavci zaposleni po avstrijski delovni in socialni zakonodaji, na primer, da so plačani po kolektivni pogodbi, da so socialno zavarovani in da se upoštevajo časi mirovanja (delovno pogodbo, potrdilo o plačilu plač ter socialnih prispevkih itd.).

Avstrijci napovedujejo stroge kontrole, ki jih bo izvajala finančna policija skupaj z zavarovalnicami in uradi za obrtno pravo. V primeru prenizkih plač, izmiku kontroli ali pomanjkanju dokumentacije  v nemškem jeziku grozijo kazni od 5.000,00 € do 50.000,00 €, v primeru ponovitve pa od 10.000,00 € do 100.000,00 €. Razen tega bodo delodajalci morali plačati razliko med dejansko plačo napotenega delavca in plačo po avstrijski kolektivni pogodbi za nazaj za ves čas napotitve.Pripravila:

Marina Einspieler-Siegert
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu