Novosti na področju uvozno-izvozne zakonodaje

ponedeljek, 04. november 2019

Egiptovska uprava za nadzor uvoza in izvoza (General Organization for Export and Import Control) je izdala novo uredbo, ki opredeljuje zahteve, vezane na izdajo potrdil o kontrolnem pregledu pred odpremo.

Potrdilo o pregledu pred odpremo izda ena od družb, registriranih pri GOEIC, glede na obseg akreditacije znotraj ali zunaj države izvoza.

Potrdila o pregledu pred odpremo, ki jih izdajo mednarodno akreditirane inšpekcijske in revizijske družbe, se lahko sprejmejo v skladu z ISO 17020 (vsako glede na svoje področje akreditacije), če jih overita gospodarska zbornica in egiptovsko veleposlaništvo v državi izvoza. 

Dodatne informacije:
Ministry of Trade and Industry
General Organization for Export and Import Control
E: tsc@goeic.gov.eg
E: askadmin@goeic.gov.eg

Več informacij o poslovnem okolju Egipta