Obetavna napoved evropskega trga barv in premazov za obdobje 2018-2022

sreda, 30. maj 2018

Evropski trg barv in premazov je v zadnjih petih letih beležil zmerno rast, tako po vrednosti kot v obsegu. Čeprav je bila rast v celotni Evropi relativno nizka, je bilo nekaj regij, ki so dosegle boljšo rast od drugih. Na primer francoski trg je v zadnjih letih beležil zdravo rast, predvsem zaradi močne proizvodnje. Za razliko od širšega evropskega trga, na katerem dominira arhitekturni in dekorativni segment, je najbolj donosen segment na francoskem trgu segment industrijskih barv in premazov, saj ima Francija veliko proizvodno bazo. Trg je odvisen od končnih trgov, kot so proizvodnja avtomobilov in letalska industrija, ki sta v zadnjih letih naraščala.


Evropski trg barv in premazov je v obdobju 2013-2017 naraščal po 3,1 % letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 20,4 mlr EUR. V Nemčiji je v zadnjih petih letih trg naraščal po 3,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 3,7 mlrd EUR. Trg barv in premazov v Združenem kraljestvu pa je v letih 2013-2017 rasel po 3,2 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 2,2 mlrd EUR. 

Trg barv in premazov je precej odvisen od gradbeništva in proizvodnih dejavnosti. Medtem ko je gradbeništvo v Združenem kraljestvu v zadnjih letih beležilo zdravo rast, je proizvodnja med leti 2015-2017 nekoliko upadla. To je povzročilo manjši padec v obsegu prodaje barv in premazov v letu 2016. Vendar pa je močna rast gradbene industrije pripomogla k splošni rasti na tem trgu, ki bo zaradi napovedane rasti gradbene industrije in proizvodnih dejavnosti vplivala tudi na rast trga barv in premazov v prihodnjih nekaj letih.

Obseg evropskega trga barv in premazov je v letih 2013-2017 rasel po 1,4 % CAGR in v letu 2017 dosegel 7.606.500 ton. Po napovedih naj bi obseg trga v obdobju 2018-2022 rasel po 0,9 % CAGR in v letu 2022 dosegel 7.966.400 ton.

Največ je k vrednosti evropskega trga barv in premazov prispeval arhitekturni in dekorativni segment, ki je v letu 2017 ustvaril 12,2 mlrd EUR prihodkov ali 59,7 % celotne vrednosti trga. Segment industrijskih barv in premazov je v letu 2017 ustvaril 6,2 mlrd EUR prihodkov ali 30,2 % celotne vrednosti trga.

Povečana gradbena dejavnost po Evropi bo v prihodnjih letih spodbujala rast trga barv in premazov. V Nemčiji se trenutno izvajajo številni gradbeni projekti visokih gradenj, vključno z obnovo Stadt Schlossa v Berlinu, izgradnjo letališča Berlin Brandenburg in obnovo/širitvijo letališča Berlin Schönefeld. Za prihodnjih pet let analitiki napovedujejo 2,7 % rast trga barv in premazov, ki naj bi leta 2022 dosegel vrednost 21,1 mlrd EUR. V tem obdobju bosta nemški in britanski trg rasla po 4,5 % , oziroma 3,1 % CAGR in konec leta dosegla vrednosti 4,2 mlrd EUR in 2,4 mlrd EUR.

Vir: MarketLine

Več informacij o globalnih trendih na področju kemične industrije