Objavljen Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

petek, 12. avgust 2016

Obveščamo vas, da je v uradnem listu št. Uradni list RS, št. 54/2016  z dne 12. 8. 2016 objavljen Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. 

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 55 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 440.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2016. Intenzivnost pomoči znaša  60 % upravičenih stroškov. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči 8.000,00 EUR.

Javni razpis bo odprt do vključno 6.9.2016 do 13.00 ure.

Več informacij: