Objavljen Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

ponedeljek, 01. julij 2013

V petek, 28. 06. 2013, je SPIRIT Slovenija, javna agencija, v Ur.l. št. 55/2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013.
 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.

V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja (najmanj 10 svetovalnih dni v obdobju najmanj 2 mesecev). V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – analiza SWOT, analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti).

V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga, na katerega podjetje želi vstopiti, organizacija virov za realizacijo izdelanega plana).

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Cilj razpisa je podpreti 40 slovenskih MSP-jev pri pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo.

Vrednost razpisa:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so stroški svetovalnih storitev, vezanih na poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec.
 

Javni razpis je odprt do vključno 2. 8. 2013 do 12.00 ure.


Celoten razpis in razpisna dokumentacija.