Objavljen javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

petek, 01. julij 2016
Obveščamo vas, da je bil v petek, 1. julija 2016 v Uradnem listu RS št. 47 objavljen javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.
 
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške.
 
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in sicer:
 
Sredstva/Leto 2016 2017
SKLOP A - Vzhodna kohezijska regija 170.000,00 EUR 170.000,00 EUR
SKLOP B – Zahodna kohezijska regija 80.000,00 EUR 80.000,00 EUR
SKUPAJ 250.000,00 EUR 250.000,00 EUR
 
 Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
- strošek/izdatek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.
 
  
Rok za oddajo vlog za tretje odpiranje:  2.6.2017 do 13.00 ure

 

Več informacij:

Finančne spodbude, tržne raziskavePoglajte si tudi: