Obvestilo o potrebni skrbnosti in nastopu obveznosti poročanja o uvozih konfliktnih mineralov za leto 2022

sreda, 01. marec 2023


15.3.2023 je rok za  poročanje uvoznikov, ki uvažajo blago, določeno v Uredbi (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (v nadaljnjem besedilu Uredba EU) o doseženi količini  uvozih konfliktnih mineralov za leto 2022 in izpolnjevanju obveznosti v zvezi s sistemom upravljanja (člen 4), obvladovanjem tveganja (člen 5), revizijo, ki jo izvede tretja stran (člen 6) in razkritjem informacij (člen 7) Uredbe EU.

Obveznost poročanja uvoznikov na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izhaja iz Uredbe o izvajanju Uredbe EU 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (Uradni list RS št. 31/2021), in nastopi samo v primeru, da je uvoz posameznega minerala ali kovine v preteklem letu dosegel ali presegel prag, določen v Prilogi I Uredbe EU, ki je bila nazadnje dopolnjena z delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1588.


Za dodatna pojasnila smo na razpolago na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko, na naslovu gp.mgts@gov.si. V naslovu navedite »konfliktni minerali«.
 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: