Obvestilo znižanju carinskih stopenj pri uvozu določenih proizvodov po poreklu iz Zelenortskih otokov

sreda, 21. december 2011

Obveščamo vas, da bo 1. januarja 2012 začel veljati Izvedbeni Sklep Komisije o državah upravičenkah, ki so upravičene do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje od 1. januarja 2012, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 732/2008.

Posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje (GSP+) omogoča ukinitev carinskih dajatev pri uvozu blaga po poreklu iz Zelenortskih otokov v EU. Predmet ugodnosti je blago, navedeno v prilogi veljavne uredbe o GSP.

Zelenortski otoki so bili do konca leta 2010 na podlagi posebnega spodbujevalnega režima za najmanj razvite države (t.i. EBA režima) upravičeni do ukinitve carinskih dajatev pri uvozu vsega blaga. Zaradi izgube statusa najmanj razvite države je ta režim s 1. januarjem 2011 prenehal veljati in Zelenortski otoki so v letu 2011 upravičeni le do ugodnosti splošnega režima v okviru GSP, tj. znižanja ali ukinitve carinskih dajatev pri uvozu blaga, navedenega v prilogi veljavne uredbe o GSP. S 1. januarjem 2012 bodo tako pri uvozu določenih proizvodov,navedenih v prilogi uredbe o GSP, za katere v letu 2011 velja znižanje carinskih dajatev, carinske dajatve ukinjene.

Več informacij o GSP…