Obveznost registracije v REVE tujih vozil, ki vozijo v Italiji

petek, 01. april 2022
 
Ena izmed novosti, ki jih predvideva t. i. “evropski zakon”, ki v italijanski pravni sistem sprejema evropsko zakonodajo št. 238/2021 (Uradni list), je tudi sprememba Prometnega zakonika.
 

Splošno pravilo

Kdor prebiva v Italiji (državljani EU in izven EU), je dolžan v treh mesecih v Italiji registrirati vozilo (avtomobili, motorna kolesa, prikolice) s tujo registrsko oznako. Tuji državljani z bivališčem v tujini bodo lahko vozili po Italiji s tujo registracijo za največ eno leto.
 

Uporabnik tujega vozila (ki ni njegov lastnik)

Uporabnik tujega vozila (oseba s prebivališčem v Italiji, ki ni lastnik vozila) mora v vozilu imeti listino z datumom, ki dokazuje pravico do uporabe le-tega.

Če oseba razpolaga z vozilom za več kot 30 dni v koledarskem letu (tudi če s presledki), je potrebno tip in trajanje razpoložljivosti vozila vpisati v poseben seznam, ki ga vodi javni avtomobilski register-PRA, imenovan REVE – Register tujih vozil, ki ga upravlja italijanski avtoklub ACI.

Enaka obveznost velja za zaposlene ali samozaposlene delavce, ki opravljajo svoje delo ali poklicno dejavnost v bližnji ali sosednji državi z Italijo in vozijo po nacionalnem ozemlju s tujo registrsko tablico.

Registracijo na REVE mora uporabnik posodobiti v primeru spremembe trajanja, sedeža/bivališča, ipd.
 

Vozila, ki morajo biti registrirana v REVE

  • vozila v lasti fizičnih ali pravnih oseb s prebivališčem/sedežem v tuji državi, ki jih uporablja oz. z njimi razpolaga (npr. najem brez voznika, lizing, brezplačni najem, uživanje in druge namene), za obdobje daljše od 30 dni v koledarskem letu (tudi s presledki), oseba (italijanski ali tuji državljan) s prebivališčem v Italiji. Za krajša obdobja zakon določa le obveznost posedovanja dokumentacije, ki dokazuje razpoložljivost (npr. brezplačno posojilo, lizing, najem itd.).
 
  • vozila, registrirana v tujini v lasti zaposlenih delavcev, ki svoje delo opravljajo v podjetju s sedežem v državi, ki meji ali je blizu Italiji, ali samozaposlenih delavcev, ki imajo sedež svoje poklicne dejavnosti v sosednji/bližnji državi. Registracija vozila mora biti v tem primeru opravljena v 60 dneh od dneva nakupa vozila. Obveznost registracije velja od 21. marca 2022.
 

Izjeme

V register REVE ni potrebno vpisati vozila, ki so v razpoložljivosti:
 
  • državljanov s prebivališčem v občini Campione d’Italia;
  • civilnega in vojaškega osebja, ki službuje v tujini (člen 1, odst. 9 črka a) in b) zakona št. 470/1988 ter njihovi družinski člani v tujini;
  • osebja oboroženih sil in policije, ki služi v tujini v mednarodnih organizacijah ali vojaških oporiščih in njihovi družinski člani, ki živijo v tujini;
  • vozniki s prebivališčem v Italiji za obdobje daljše od 60 dni, ki vozijo vozila, registrirana v Republiki San Marino in ki so v razpoložljivosti podjetij s sedežem na območju San Marina, s katerimi jih povezuje delovno razmerje ali stalno sodelovanje.
  • če je na vozilu lastnik vozila s prebivališčem v tujini (v tem primeru se uporablja 132. člen Prometnega zakonika, ki omogoča tujim državljanom, ki prebivajo v tujini, da lahko potujejo po Italiji z vozilom s tujo registrsko tablico za največ eno leto).

Tudi če se uporablja več kot 30 dni, ni obveznosti registracije v REVE za vozila, registrirana v tujini, ki jih delavec s prebivališčem v Italiji pripelje na ozemlje Italije izključno in zgolj za opravljanje svojega dela, delavec pa nima avtonomije pri uporabi vozila. V tem primeru mora voznik-zaposleni za morebitni cestni nadzor hraniti na vozilu dokumentacijo, ki potrjuje, da uporablja službeno vozilo v razpoložljivosti podjetja.
 

Registracija

Ob koncu registracije, ki bo opravljena na pooblaščenih telematskih okencih za voznike (STA) pri ACI-PRA ali zasebnih agencijah za avtomobilske postopke, bo izdano potrdilo, ki ga je potrebno shraniti in bo vsebovalo QR kodo, ki omogoča preverjanje podatkov s strani policije.
 
Dodatne informacije v zvezi z zakonodajo in postopki za registracijo vozila so dostopni na spletni strani ACI.

Stroški registracije pri REVE znašajo 27 evrov (pristojbine PRA), čemur je treba prišteti 16 evrov kolkovine. Končni znesek se poveča, če se obrnemo na agencijo za avtomobilske postopke, ki poleg pristojbin zaračuna še honorar po lastnem ceniku.

Zakon predvideva tudi, da je obvezno sporočiti vsako spremembo. V tem primeru, znašajo stroški 13,50 evrov (pristojbine PRA) ter 16 evrov kolkovine.
 

Globe

V primeru prekrškov so predvidene globe od 250 evrov do največ 3.558 evrov. V nekaterih primerih je poleg plačila globe predvidena tudi prepoved vožnje vozila (it. “fermo amministrativo”) in v najhujših primerih celo zaseg vozila.
 

Preberite tudi: