Ocene gospodarske rasti v Franciji v letošnjem letu in letu 2021

ponedeljek, 30. november 2020

Francosko ministrstvo za gospodarstvo in finance napoveduje 6 % rast BDP (napoved Evropske komisije je 5,8 %) v Franciji za leto 2021. Napoved za leto 2021 temelji na hipotezi, da bodo ohranjena stroga sanitarna pravila v prihodnjih mesecih, vendar brez tretje konfinacije. Sledijo cilju, da bi bil konec leta 2022 nivo aktivnosti enak kot pred krizo.

Vlada za letošnje leto napoveduje 11 % padec BDP, pri čemer je izpostavila, da bi se ta ocena glede na zadnje pozitivne podatke lahko izboljšala. Javni dolg se bo po napovedih močno povečal in se približal 120 % BDP.

Nacionalni statistični urad (Insee) je v konjukturni novembrski oceni dne 17.11.2020 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4964579?sommaire=4473296) podal oceno, da bo BDP v  zadnjem četrtletju letošnjega leta padel za 4,5 %. V tretjem četrtletju se je BDP povečal za 18,7 %. Industrijska proizvodnja v septembru se je povečala za 2,2 %.

Francoska vlada je hitro ukrepala ob krizi Covid-19 in sprejela podporne ukrepe za gospodarstvo in podjetja, v vrednosti pr. 470 mrd EUR z namenom ohranitve zaposlenosti in podpore podjetjem, posebej pa tudi pakete za specifična področja, ki jih je kriza najbolj prizadela (skupaj pr. 44 mrd EUR; turizem, avtomobilska industrija,  start-upi in tehnološka podjetja, letalska industrija, kulturni sektor, naknadno v novembru tudi šport). Parlament je 24.11. dokončno po zadnjem glasovanju v Senatu sprejel že četrto spremembo proračuna za 2020, ki vsebuje ukrepe v podporo gospodarstvu v višini 20 mrd EUR. Ukrepi se nanašajo na dodatna sredstva za sklad za solidarnost, nadaljevanje financiranja ukrepa delne brezposelnosti, oprostitve socialnih prispevkov, izredne pomoči za najbolj ranljive skupine, kot tudi na področje zdravja.

Centralna banka (Banque de France) je podala bolj optimistične ocene za letošnje leto kot vlada  in sicer, da bo padec BDP v Franciji v letošnjem letu z drugim valom Covid-19 znašal med 9 -10 %. Po ocenah guvernerja  centralne banke Villeroy de Galhaua so stečaji v Franciji  zaenkrat na zmerni ravni. Ocenjujejo, da so ukrepi, ki jih je sprejela vlada ustrezni. Likvidnost podjetij je dokaj dobro ohranjena.  Centralna banka potrjuje kot uspešen tudi francoski model posojil z državno garancijo (120 mrd EUR), prav tako zavezo bank o možnosti odloga vračila posojil za določeno obdobje. Sveženj ukrepov v Franciji naj bi bil primerljiv z evropskimi sosedami in naj bi glede na dejansko porabo  znašal med 4-5 % BDP.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si