Od 21. aprila dalje so gospodarstvenikom na razpolago 2 milijardi evrov kreditov

četrtek, 23. april 2020


Sprejeti dodatni ukrepi
Srbska vlada je sprejela ukrepe glede garancijske sheme, ki bo gospodarstvenikom zagotovila dve milijardi evrov kreditov. Slednji so na razpolago od 21. aprila 2020 dalje.

Na novinarski konferenci v Palati Srbija, posvečeni novim gospodarskim ukrepom zaradi Covida-19, je minister za finance Siniša Mali dejal, da je srbska vlada sprejela tri ukrepe, od katerih eden zagotavlja 2 milijardi evrov kreditov, za garancijo katerih bo v večji meri poskrbela država. Sredstva bodo na razpolago gospodarstvenikom, točneje, mikro, malim, ter srednjim  podjetjem. Za kredite velja triletno obdobje z moratorijem vračanja od devet do dvanajst mesecev.

Višina kreditov, ki so strankam na razpolago, je lahko do četrtine njihovih prihodkov v letu 2019, maksimalna višina pa je 3 milijone evrov.
Kredite se lahko dvigne tako v evrih kot dinarjih, obrestna mera je zelo ugodna, znaša 1m belibor+2,5 odstotkov za dinarske ter 3m euribor+3,0 odstotka za evrske kredite, je povedal Vladimir Vasić, generalni sekretar Združenja srbskih bank.

Željko Jović, viceguverner NBS, je povedal, da vsota dveh milijard evrov zadostuje trenutnim gospodarskih potrebam, da je od tega ena milijarda namenjena nabavi osnovnih sredstev, druga pa tržnim kreditom. Država jamči za kar 80 odstotkov ponujene vsote. Slednje omogoča, da se v načrtovane programe vstopa brez tveganja in z ugodnimi obrestmi, saj bo država tveganja prevzela nase. Poudaril je, da je NBS pripravila še dodatne spodbude, oziroma da bo vsaka banka, ki v tem programu sodeluje, ponujala dodatne ugodnosti. Siniša Mali je dodal, da ni govora o morebitnem dodatnem tiskanju denarja ter ustvarjanju deficita zaradi krize, povezane s Covidom-19, ter da se država preko vrednostnih papirjev lahko zadolži tako na domačem kot tujem trgu.

100 evrov
Glede izplačila 100 evrov polnoletnim državljanom je Siniša Mali poudaril, da ima ta ukrep ekonomsko podlago, uporabljajo jo v ZDA, Hong Kongu in Singapurju ter drugih razvitih državah. Ta denar se bo uporabil za nabavo materiala, oziroma plačilo nekaterih storitev, oziroma da bo omogočil dvig proizvodnje ter zagon ekonomije. Na vprašanje, ali državljani ponujeni denar lahko izkoristijo za druge namene, je minister povedal, da ga lahko porabijo kot želijo, lahko ga podarijo dobrodelnim ustanovam, saj je konec koncev njihov.

Srbija 2025
Po besedah ministra Malija kriza zaradi Covida-19 izvajanja nacionalnega načrta "Srbija 2025" ne bo zaustavila. Program vsebuje naložbe v višini 14 milijard evrov v naslednjih petih letih, in sicer v infrastrukturo, stanovanjsko gradnjo, izobraževanje, podporo mladim, oziroma vsemu tistemu, kar manjka.

Kateri so preostali ukrepi?
Na vladni seji so sprejeli tudi ukrep, ki se nanaša na preložitev rokov za oddajo letnih ter konsolidiranih finančnih poročil, gospodarskih družb, zadrug ter ostalih pravnih oseb, oziroma podjetnikov, kot tudi na rok za oddajo prijav davka na dobiček ter davkov na dohodke iz samostojnih dejavnosti, so poudarili na Finančnem ministrstvu.

Z omenjenim ukrepom se termini za oddajo finančnih poročil, skupaj z mnenjem revizorjev za vse tiste davčne zavezance glede na Zakon o finančnih trgih, Zakon o investicijskih skladih ter Zakon o alternativnih investicijskih skladih z javno ponudbo, premaknejo na šestdeset dni rok po koncu izrednega stanja.

Za poročila, podrejena Zakonu o računovodstvu, se določi, da se termine za oddajo finančnih poročil prestavi za devetdeset dni po koncu izrednega stanja, rok za kosolidirana poročila pa za sto dvajset dni po zaključku izrednega stanja.

Med drugim je Vlada sprejela Ukrep o denarni pomoči kmetijskim gospodarstvom ter Ukrep o finančni podpori le-tem, z olajšavami pri pridobivanju kreditov zaradi posledic epidemije Covida-19.

Vir: Ekapija

Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs