Odredba 27/PC FJK

četrtek, 03. september 2020


Predsednik Dežele FJK je z lastno Odredbo 27/PC podaljšal veljavnost Odredbe 22/PC do vključno 30. septembra 2020. Ostajajo veljavne tudi določbe Ministrstva za zdravje z dne 12. in 16. avgusta.

Želimo opozoriti, da odredba Ministrstva za zdravje z dne 16. avgusta določa obveznost nošenja maske tudi na prostem od 18-ih do 6-ih, v območjih, ki so v neposredni bližini lokalov odprtih za javnost in na javnih površinah, kjer je možnost nastajanja spontanih in/ali občasnega združevanja ljudi.

Poleg tega so suspendirane tudi plesne aktivnosti na prostem in v zaprtih prostorih.

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it