Odredba FJK 12/PC

ponedeljek, 04. maj 2020


Predsednik dežele FJK je 3. maja 2020 podpisal novo odredbo št. 12/PC, ki velja od 4. do 17. maja 2020 v kateri so sledeča določila:

 1. vsakdo, ki gre izven svojega bivališča, mora vzdrževati medosebno razdaljo najmanj enega metra, ki jo zahteva trenutna zakonodaja, ali morebitne strožje sektorske določbe;
 2. zaščita dihal ni potrebna: a) pri vožnji avtomobilov ali motornih koles, razen pri službenih vozilih, za katera veljajo pravila, ki jih določi delodajalec; b) pri osebah, mlajših od šest let; c) v primeru invalidnosti, ki ni združljiva s stalno uporabo maske; d) če se posamezniki zadržujejo sami v prostorih, ki niso odprti za javnost; e) v primeru gibalnih in športnih dejavnosti, ki se izvajajo na izoliranem mestu;
 3. dovoljeno je premikanje na ozemlju dežele za vse dejavnosti, ki so navedene v tej odredbi;
 4. obvezna je uporaba vodo-alkoholnih raztopin, ki morajo biti na voljo strankam ob vstopu in izstopu iz trgovskih obratov;
 5. obvezna je uporaba rokavic za enkratno uporabo in dajanje na voljo vodo-alkoholnih raztopin v trgovinah z živili, ki jih dajo na voljo kupcem na vhodu v prodajalno in kjer pride do manipulacije sadja in zelenjave, kruha ali druge hrane;
 6. dostop do trgovin, ki so namenjene pridobivanju dobrin, je omejen na enega družinskega člana, razen v primerih dokazanih razlogov za pomoč nepokretnim osebam;
 7. izvajanje trgovskih dejavnosti v obliki tržnice na odprtem ali zaprtem ali podobne oblike prodaje živil, vrtnarskih izdelkov, otroških oblačil in knjig na javnem ali zasebnem območju je dovoljeno v občinah, kjer Župan sprejme poseben načrt, ki ga posreduje trgovcem v katerem so določeni naslednji minimalni pogoji: a) v primeru tržnice na prostem, njeno omejitev; b) enotno vstopno točko, ločeno od izstopne točke ter omejitev prisotnosti oseb; c) za prodajalce in stranke je obvezna uporabo rokavic, mask za enkratno uporabo in vzdrževanje medosebne razdalje najmanj enega metra;
 8. dovoljen je dostop do prostorov katere koli dejavnosti, vključno s suspendiranimi, za izvajanje nadzornih, vzdrževalnih, čistilnih in sanitarnih del, pa tudi za sprejem blaga in dobav v skladišče;
 9. dovoljene so vzdrževalne in popravljalne dejavnosti (tudi s strani lastnikov), potrebne za zagotavljanje varnostnih in ohranitvenih razmer: a) na krovu plovil; b) koles, kamperjev, počitniških prikolic in letal; c) nepremičnin, v katerih oseba nima registriranega stalnega prebivališča;
 10. dovoljeno je vzdrževanje javnih in zasebnih zelenih površin, vključno s koncesijskimi območji, kot so plaže in kopališča, ter pridobivanje lesa za lastno porabo;
 11. omogočen je prevoz in dostava odpadkov v zbirne centre, ki so najbližji bivališču;
 12. občine določajo načine dostopa do pokopališč;
 13. dovoljeno je ponovno odprtje parkov in vrtov; odpiralni čas določajo občine;
 14. dovoljeno je ponovno odprtje knjižnic izključno za dejavnost izposoje, s tem, da se izposoja in vračilo gradiva izvajata na način, ki je primeren za preprečevanje nevarnosti okužbe;
 15. dovoljene so gibalne in športne dejavnosti, posamično ali v paru ali s člani družine, ob upoštevanju minimalne medosebne razdalje dveh metrov;
 16. dovoljeno je izvajanje individualnega amaterskega športnega ribolova v notranjih, lagunskih in morskih vodah;
 17. dovoljeno je izvajanje lova;
 18. profesionalni in nepoklicni športniki lahko izvajajo individualne treninge;
 19. individualni trening iz točke 18 je dovoljen tudi profesionalnim športnikom skupinskih športnih disciplin;
 20. lastnikom in skrbnikom je dovoljena vzreja, treniranje in usposabljanje živali v skladu z veljavno zakonodajo;
 21. tudi ob nedeljah je dovoljena prodaja živil in pijač za prevzem s strani strank, tudi pri obrtniških dejavnostih in dejavnostih, ki jih določa uredba DCPM z dne 26. aprila 2020. Prevzem se izvaja tako, da se vstopi v obrate in prevzem izdelkov, po možnosti naročenih, porazdeli v času, tako da se prepreči zbiranje v zunanjosti obratov in omogoči prisotnost samo ene stranke naenkrat v notranjosti, pri čemer je potrebno zagotoviti, da se stranka zadrži samo za čas, ki je potreben za prevzem in plačilo blaga. Prepovedano je uživati izdelke znotraj prostorov in ustavljanje v neposredni bližini obratov;
 22. ob nedeljah so zaprti hipermarketi, supermarketi in prehrambeni diskonti;
 23.  javni organi lahko vključno s teritorialnimi in lokalnimi ter zasebnimi subjekti, ki izvajajo dejavnosti usposabljanja in izobraževanja, izvajajo dejavnosti praktičnega usposabljanja v laboratorijih, ki jih sicer ni mogoče izvajati na daljavo, kot je določeno v “Tehničnem dokumentu o možni prenovi zadrževalnih ukrepov o okužbi s SARS-CoV-2 na delovnem mestu in preventivnih strategijah “, ki ga je objavil zavod INAIL;
 24. dovoljeno je opravljanje izvenšolskih praks na območju dežele FJK;
 25. da se za karkoli, kar ni zajeto v tej odredbi, uporablja uredba DPCM z dne 26. aprila 2020.


Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it